(Foto: Kristie Raaijmakers)
(Foto: Kristie Raaijmakers)

Ondernemers in beeld: Avallo Advies BV: dataverzameling in water en bodem

Algemeen 202 keer gelezen

LIESSEL – Avallo Advies BV aan de binnenweg 8 in Liessel is een milieuadviesbureau gericht op bodem, water en natuur. Met innovatieve technieken meet het bedrijf waterkwaliteit en – kwantiteit en doet het bodemonderzoek.

Metingen en dataverwerking van grondwater en bodem zijn nodig voor uiteenlopende doeleinden. “In landelijk gebied onder meer om te zorgen dat er voldoende water is voor landbouw en om de natuur robuuster te maken en in stedelijk gebied voor het afkoppelen of infiltreren waardoor er gezorgd kan worden voor droogte en verkoeling”, legt oprichter Jon Mensink uit. Het bedrijf werkt vooral voor waterschappen, provincies, universiteiten en onderzoeksinstituten en gebiedsbeheerders zoals Staatsbosbeheer en andere natuurorganisaties.

“Door goed te monitoren en op tijd maatregelen te treffen kan ervoor gezorgd worden dat er in droge tijden voldoende water beschikbaar blijft zonder veel drinkwater te verspillen”, vertelt Jon. “Wij voorzien onze klanten van data en meetgegevens, nemen waar en geven weer. En klanten, zoals provincies en waterschappen, kunnen met die gegevens maatregelen treffen.” Naast het monitoren van de waterkwaliteit- en kwantiteit doet het bedrijf ook bodemonderzoek door middel van grondboringen. “Zo kunnen we de kwaliteit van de bodem onderzoeken, maar ook de grondwaterstand.” Deze gegevens worden verzameld in een landelijke database en kunnen bijvoorbeeld van hulp zijn in de aanloop naar het maken van bouw- of bestemmingsplannen of toekomstig beleid.

Innovatie

Jon Mensink is in 2011 gestart met het bedrijf, naast zijn werk voor de overheid. “Ik vond het leuk om zelf ook weer buiten te gaan werken en dat doe ik nog steeds graag.” De monitoring werd steeds belangrijker en in 2017 is zijn zoon Tom Mensink ook in het bedrijf gestapt. Hij heeft zich vooral gericht op de kwaliteit en innovatie, zodat er nog meer meetgegevens verzameld konden worden. Zo ontwikkelde hij onder meer de AquaQualis die de waterkwaliteit meet en constant monitort. “Aangedreven door stroom die wordt opgewekt door een zonnepaneel op de paal, zorgt die ervoor dat meetgegevens continu toegankelijk zijn”, vertelt Tom. “De AquaQualis wordt onder meer ingezet voor de Kader Richtlijn Water, waarmee Nederland inzet op het herstellen en verbeteren van de waterkwaliteit”, vult mededirecteur Bert van Bavel aan.

Bert kwam het bedrijf in 2020 versterken, met name op het gebied van commercie en het schrijven van plannen. “Het bedrijf bleef groeien en we vinden het belangrijk om de continuïteit en kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Met diverse certificeringen en de hoogste standaard aan beveiliging van alle digitale gegevens blijven we bij de tijd”, aldus Jon. In 2021 is Avallo Advies verder gegaan als BV en sindsdien vormen de drie mannen samen de directie. Inmiddels werkt Avallo Advies met een team van zo’n tien mensen.

Vacature

Ben je nieuwsgierig geworden naar het werken bij Avallo Advies? Het bedrijf is op zoek naar een veldmedewerker/boormeester voor 24 tot 38 uur per week. Je vindt de volledige vacature op de LinkedIn en Facebookpagina van Avallo Advies. “We hebben een leuk team en werken bij ons is elke dag anders. Je komt in de mooiste gebieden van Nederland, zelfs op plekken waar niemand mag komen,” vertelt Jon. Interesse of vragen? Stuur een e-mail naar admin@avallo.nl o.v.v. vacature veldmedewerker/boormeester.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant