Het is voor de gemeente Someren lastig een balans te vinden wat te doen met de wolf. (Foto: Pixabay)
Het is voor de gemeente Someren lastig een balans te vinden wat te doen met de wolf. (Foto: Pixabay) Pixabay

Angst voor de wolf blijft aanhouden

Algemeen 73 keer gelezen

SOMEREN - De angst voor de wolf die in onze gemeente al verschillende schapen heeft doodgebeten houdt aan, dat ondanks het nieuws van een doodgereden wolf nabij de A67 bij Aalst. Ook voor de politiek in Someren blijft het een moeilijk vraagstuk.

door Jordy van de Brug

Het nieuws van de doodgereden wolf bij Aalst was nog niet bekend toen de commissieleden vorige week woensdag bij elkaar kwamen, maar zelfs al zou het bekend zijn geweest was de discussie er waarschijnlijk niet minder om. Het is dan ook nog maar de vraag of dit om de wolf gaat die de afgelopen weken huishield in Someren-Eind en omstreken. Voordat de vergadering woensdag begon was al duidelijk dat veel commissieleden hun zegje wilden doen. Zo gaf Marco Stolwijk, fractievoorzitter van LSH, een vurig pleidooi. “Ik heb veel telefoontjes gehad van mensen die angstig zijn geworden door deze situatie. Ze durven ‘s avonds niet meer naar buiten om, bijvoorbeeld, de hond uit te laten. Dit uit angst voor een confrontatie met de wolf.” Wel gaf Stolwijk aan niet tegen de wolf te zijn en pleitte hij voor meer preventieve maatregelen, zoals meer omheining. 

Bart de Groot vond namens de Gemeenschapslijst dat er snelle actie nodig is. “Vang en verplaats de wolf desnoods. Dit kan zo niet langer. We willen niet wachten tot er nog meer dierlijke slachtoffers vallen.” En daar zit nu precies het probleem. De wolf kent namelijk een beschermde status. Dat wil zeggen dat het dier niet opgejaagd, gestoord of afgeschoten mag worden. “Wij mogen als gemeente niet zodanig ingrijpen. Als we dat wel doen hebben we een groot probleem en flinke schadeclaims van hogere overheden. Wij proberen nu al een tijd een balans te zoeken. Enerzijds door te zorgen voor goede huisvesting van de wolf in ons gebied en anderzijds mensen tegemoetkomen die bang zijn geworden door de wolf. Dat blijft gewoon lastig”, aldus wethouder Louis Swinkels. Wel wil de wethouder samen met bestuurders in de regio kijken of er een signaal kan worden gegeven naar het provinciehuis in Den Bosch. Ook wil hij in contact komen met mensen die zijn getroffen door de aanval van de wolf. 

Europa
Niet alleen in Nederland speelt het probleem van de groeiende wolvenpopulatie. Ook Europa heeft te kampen met steeds meer wolven. Daarom wordt er in het Europees Parlement gekeken om het beschermingsniveau te verlagen waardoor lagere overheden meer ruimte krijgen voor aanpak van de wolvenoverlast.

Uit de krant