Afbeelding

CDA Someren stelt top van de kandidatenlijst vast

Algemeen 136 keer gelezen

SOMEREN - De Somerense afdeling van het CDA stelt tijdens de algemene ledenvergadering en informatieavond op 6 december de top van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vast. 

Verder krijgen CDA’ers, sympathisanten en inwoners van Someren een laatste update van de verkiezingscampagne. In verband met de nieuwe coronamaatregelen zal deze bijeenkomst online worden gehouden.

Naast de verkiezingscampagne is er ook aandacht voor de agendapunten van de beide commissievergaderingen in december. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de variant van een compactere milieustraat en een kleinere gemeentewerf op het terrein aan de Holberg in Someren, inclusief financiële gevolgen, verder uit te werken. Het project ‘Renovatie milieustraat’ is begin 2020 onderbroken, om de gevolgen van de stijgende poorttarieven in het vervolgtraject mee te kunnen nemen. Uit de evaluatie blijkt dat dit heeft geleid tot een halvering van de aangeboden betaalde tonnages. Daarnaast dient de huidige gemeentewerf in verband met de ontwikkeling van het woongebied Groote Hoeven verplaatst te worden. De raad wordt nu voorgesteld te kiezen voor een compactere milieustraat in combinatie met een compacte gemeentewerf op de locatie Holberg en deze variant verder uit te werken. 

De commissie Burger en bestuur kent een uitgebreide agenda met onder meer het vaststellen van het horecabeleid 2021, het vaststellen van het Regioplan Doorontwikkeling beschermd wonen in de Peelregio en diverse verordeningen die voor 2022 vastgesteld moeten worden. 

Uiteraard zal wethouder Swinkels de deelnemers aan de online bijeenkomst bijpraten over de laatste ontwikkelingen in de gemeente en is er gelegenheid discussie over onderwerpen die u zelf kunt inbrengen. De informatieavond is ook toegankelijk voor belangstellenden die geen politieke voorkeur voor CDA Someren hebben. 

Voor de online informatieavond kunt u zich aanmelden via voorzitter.cdasomeren@gmail.com. U ontvangt dan via de mail een link om via MS Teams deel te nemen aan de bijeenkomst. 

De eerstvolgende informatieavond is op maandag 10 januari 2022.

Uit de krant

Uit de krant