De gemeenteraad van Someren heeft afgelopen donderdag unaniem ingestemd met de begroting van 2022.
De gemeenteraad van Someren heeft afgelopen donderdag unaniem ingestemd met de begroting van 2022.

Gemeenteraad stemt in met begroting

Algemeen 43 keer gelezen

SOMEREN - De gemeenteraad van Someren heeft afgelopen donderdag unaniem ingestemd met de begroting van 2022.

door Jordy van de Brug

Het werd een lange zit voor de raadsleden van de gemeente Someren. Alle partijen kregen vorige week donderdag de kans om hun ‘zegje’ te doen over de begroting. Een begroting die door de septembercirculaire positiever uit lijkt te pakken dan aanvankelijk gedacht. Het positivisme overheerste dan ook in de raadzaal, al vielen er hier en daar wel harde woorden. Dit had overigens dan weer niks met de begroting te maken. Zo kaartte fractievoorzitter van de Lijst Someren-Heide Marco Stolwijk aan dat hij ziet dat er verstoorde verhoudingen zijn binnen de gemeenteraad. ‘Een loopgraaf’ noemde hij het donderdag. “De gemeente en de burgers komen zo niet tot elkaar, dat is zorgelijk. Het zijn harde woorden, maar het is in mijn ogen de realiteit.” 

Ongepast volgens burgemeester Dilia Blok. “Dat zijn woorden die niet passen in deze tijd. Het doet mij denken aan hele andere tijden.” Ook de Gemeenschapslijst, onder aanvoering van Bart de Groot, deed een duit in het zakje door aan te geven dat zij wel weten waarom er veel personeel weg is op bepaalde afdelingen. Blok: “Dan weten zij meer dan ik, maar ik kijk nu vooruit en ik zie dat we in de organisatie nieuwe mensen hebben aangetrokken die ervoor zorgen dat de werkdruk hier op het gemeentehuis verlaagd wordt, want die druk is hoog.” 

Zorg
Dan naar de begroting. Tijdens de avond werden alle programma’s doorlopen. Na afloop kregen de wethouders Louis Swinkels en Theo Maas de gelegenheid om te reageren op de vragen en opmerkingen van de raad. Zo kwam er een reactie vanuit de raadzaal dat er ‘te weinig over zorg’ in de begroting staat. Maas: “Als wethouder op het sociale domein raakt mij dat. Ik denk dat het een goed teken is als er niet teveel over zorg wordt gepraat, want dan is het stabiel. Dat blijkt ook uit de cijfers, Someren is stabiel met zijn zorguitgaven.” Naast de zorg kwam ook het buitengebied even ter sprake. “We kijken naar draagkracht en diversiteit, maar we willen ook een impuls geven aan de recreatie, zo is te lezen in de begroting”, aldus wethouder Swinkels. Ook werd het amendement van Wij Zijn Someren/VVD en Leefbaar Someren over de verlaging van de OZB besproken. Dit amendement werd aangenomen met tien stemmen voor, zes tegen.

Uit de krant