Afbeelding

Iedereen kan bijdragen aan klimaatrobuustheid

Ondernemend 69 keer gelezen

Naast de gemeente kunnen inwoners van de gemeente Someren ook bijdragen aan ‘Het water laten infiltreren daar waar het valt’. Eén van de dingen die de inwoners hiervoor kunnen doen, is hun regenafvoer ontkoppelen. Om mensen hierbij te adviseren en helpen is er de Somerense afkoppelcoach: Falco Thijssen.

‘Enkele dagen hevige regenval en onze straten en akkers staan blank’. ‘Water is de bron van al het leven. Water is vanzelfsprekend en alom aanwezig. Het valt uit de lucht, het zit in de grond én toch heeft Someren een waterprobleem.’ Het zijn de woorden van Falco Thijssen, de nieuwe afkoppelcoach van Onweerstaanbaar Someren.

Het is zijn missie om inwoners van Someren warm te maken voor het idee om het regenwater dat op het dak van hun huizen valt, niet langer in het vuilwaterriool te laten stromen, maar vast te houden in eigen tuin. De afkoppelcoach geeft gratis en vrijblijvend advies en werkt volgens de filosofie van Onweerstaanbaar Someren met als doel Someren klimaatbestendiger te maken. En dat is hard nodig, vindt hij. “Opeenvolgende droge zomers en niet al te natte winters hebben een aanslag gepleegd op onze grondwatervoorraden. Ironisch genoeg kampen we ook steeds vaker met een teveel aan water: enkele dagen hevige regenval en onze straten en akkers staan blank.

De oorzaken zijn al decennialang bekend,” legt Falco uit. “Te veel verhard oppervlak voert regen in snel tempo naar riolering, sloten en beken. Daardoor raakt de riolering zwaar overbelast, met alle problemen van dien. Ook krijgt het water niet de kans het grondwater aan te vullen. De laatste vijftig jaar hebben we daarnaast maar liefst 75 procent van onze natte natuur verloren. Het water kan niet meer infiltreren in de bodem en vloeit dus af naar de riolering. Waar het tegen hoge kosten verwerkt moet worden, met een stijgende rioolheffing tot gevolg. Zoals zo vaak, geeft de natuur ons zelf de oplossing,’’ denkt Thijssen. “Het is hoog tijd dat we de natuur opnieuw de ruimte geven om onze watervoorraad te blijven garanderen. En dat we verspilling op grote schaal tegengaan. Ook volgende generaties zullen ons dankbaar zijn als we deze omslag weten te bewerkstelligen”, vult hij aan.

Sponswerking 
De nieuwe afkoppelcoach is dan ook verheugd te zien dat deelnemende partijen binnen Onweerstaanbaar Someren, en vooral ook bewuste burgers, al een tijd werken aan een zogenaamde ‘klimaatbuffer’ in Someren. “Met een groot aantal maatregelen proberen we te zoeken naar oplossingen die moeten zorgen voor een zogenaamde sponswerking van de bodem. Door in hoger gelegen gebieden water vast te houden, voorkomen we in lager gelegen gebieden op termijn problemen met wateroverlast. Hoe dit werkt? Bij regen wordt het water ter plekke vastgehouden als een spons, en bij droogte wordt het langzaam afgegeven aan de omgeving. Tevens zorgt deze methodiek voor meer biodiversiteit: water is namelijk een belangrijke voorwaarde voor natuur!”

Informatie
Alleen als we met zijn allen in actie komen, kunnen we het waterprobleem het hoofd bieden’’, denkt de afkoppelcoach. Inwoners en bedrijven in Someren die ook willen afkoppelen, maar (nog) niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken, kunnen contact opnemen met Falco Thijssen via: 0493- 494888 of een mail sturen naar afkoppelcoach@someren.nl. Hij komt graag bij inwoners langs om hen te informeren over het afkoppelen van de regenpijp en de te nemen infiltratiemaatregelen. Wie gaat afkoppelen, kan gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente Someren en die van de waterschappen. Ook hierover kan de afkoppelcoach meer vertellen. Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.onweerstaanbaarsomeren.nl/projecten.

Uit de krant