Vlnr. Maico Veltrop, Geert Bukkems en Willem Aarts van Bosgroep Zuid Nederland.
Vlnr. Maico Veltrop, Geert Bukkems en Willem Aarts van Bosgroep Zuid Nederland.

De gemeente Someren in actie voor het klimaat

Ondernemend 90 keer gelezen

In het gebied Keelven in Someren is men hard bezig om de oorspronkelijke waterhuishouding te herstellen. De maatregelen bestaan uit het dempen van sloten en egaliseren van rabatten. Dit alles wordt gerealiseerd door Bosgroep Zuid Nederland in opdracht van de gemeente Someren.

Het is de laatste weken een drukte van jewelste in de bossen bij het Keelven. Machines rijden op en aan om Someren klimaatrobuust te maken. De gemeente draagt hierin dus een flinke steen bij. De insteek van de gemeente is: ‘Laat het water infiltreren daar waar het valt’ om zo meer water vast te houden en de grondwaterstand in Someren te verhogen. Zo willen zij verdroging tegengaan en de wateroverlast verminderen, ook bij piekneerslag en zeker in het bos.

Dit doet de gemeente onder andere door het inzetten van Bosgroep Zuid Nederland. Het bedrijf, onder leiding van Willem Aarts, is in de Somerense bossen bezig met het dichtmaken van watergangen en rabatten. Een rabat, hoor ik u zeggen: is dat niet de hoofdstad van Marokko, of een buitenlands woord voor korting? Nee, rabatten zijn systemen van heuveltjes en geultjes die vroeger in het natte gebied zijn aangelegd om er bomen te kunnen laten groeien. Er zijn toen bomen aangeplant die nodig waren voor de houtproductie, maar door deze rabatten wordt het (regen)water nu juist te snel afgevoerd, in plaats van ter plekke vastgehouden. “Nederland wordt steeds droger, kijk maar naar de hete zomers van de afgelopen jaren. We willen daarom proberen zoveel mogelijk water vast te houden. De droogte zorgt namelijk voor veel problemen. Zo zijn in het bos nabij het Keelven veel fijnsparren gesneuveld door de hete zomers”, zegt Willem.

Doordat er nu tijdelijk vrijwel geen bos aanwezig is kunnen de rabatten worden geëgaliseerd. Hierna wordt er weer bos aangeplant met soorten die beter bestand zijn tegen periodieke hogere grondwaterstanden. Willem: “Door de oorspronkelijke waterhuishouding te herstellen wordt ervoor gezorgd dat er meer water lokaal infiltreert waardoor de grondwaterstroom richting het Natura2000 gebied Strabrechtse Heide en Beuven wordt versterkt. Daarnaast profiteert het overige bos bij droogte van het water dat wordt vastgehouden. Zo is het bos weerbaarder tegen de verwachte klimaatsverandering.”

Vlog
Op deze pagina is ook weer een QR-code voor de vlog te vinden. In deze nieuwe vlog neemt de Somerense scholier Maico Veltrop je mee het bos in. Daar laat hij samen met Willem Aarts van Bosgroep Zuid Nederland zien wat er nu allemaal plaatsvindt in de bossen van Someren.

Afbeelding

Uit de krant