Op het hoofdkantoor van Wocom in Someren werd vanochtend een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Wocom en leveranciers. (Foto: Joost Duppen)
Op het hoofdkantoor van Wocom in Someren werd vanochtend een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Wocom en leveranciers. (Foto: Joost Duppen)

Wocom investeert miljoenen in verduurzaming

Algemeen 423 keer gelezen

SOMEREN - Woningcorporatie Wocom gaat ruim 50 miljoen investeren in hun sociale woningvoorraad. Dit alles voor de verduurzaming van deze woningen. Dinsdag werden door de woningcorporatie en de drie gekozen onderhoudspartners de handtekeningen gezet voor dit megaproject.

Na een zorgvuldig selectieproces, waarbij de huurdersvertegenwoordiging een belangrijke rol speelde, koos de woningcorporatie voor drie vaste onderhoudspartners: Van der Meijs, Ballast Nedam Zuid en Caspar de Haan. Deze keuze bekrachtigt een langdurige samenwerking van 6 jaar, gericht op de verduurzaming van Wocom’s woningbezit. Een investering van ruim 50 miljoen euro in sociale huurwoningen verspreid over de gemeenten Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren. “Woningcorporaties lopen voorop in het verduurzamen van woningen. Zij investeren fors in duurzame en comfortabele woningen, waardoor de energiebehoefte van huurders flink wordt verlaagd”, zegt Anke Nieuwland, manager vastgoed bij Wocom. “Daarom ben ik ook trots om hier te staan en dit project te starten. Uiteraard weten wij dat de opgave groot is, maar we zetten onze schouders eronder en zullen groter denken”, vult zij tijdens haar openingswoord aan.

Prioriteit 

Ook Wocom zet vol in op verduurzaming om haar bestaande woningvoorraad van ruim 8.500 sociale huurwoningen energetisch te verbeteren. Anke: “Om dat nog sneller te kunnen realiseren moeten we opschalen, anders werken en, zoals al eerder benoemd, groter denken. Na een zorgvuldig selectieproces kozen we hiervoor drie vaste partners. Tot en met 2030 hebben we met Van der Meijs, Ballast Nedam Zuid en Caspar de Haan betrouwbare leveranciers die beschikken over uitgebreide kennis om de verduurzaming samen door te ontwikkelen tegen eerlijke prijzen. Deze samenwerking biedt ons continuïteit, snellere doorlooptijden, beheersbaarheid van budgetten en meer rust.” De ketenpartners nemen namelijk het gehele verduurzamingsproject op zich, van voorbereiding tot nazorg, inclusief sociale begeleiding tijdens de uitvoering. Tot nu toe werd elk project individueel aanbesteed bij verschillende partijen.

Ketensamenwerking

Gerard Dinnessen, algemeen directeur bij Caspar de Haan, is erg te spreken over de nieuwe samenwerking. “Elke dag werken we aan het creëren van duurzame, comfortabele woningen. Vandaag hebben we getekend om de komende jaren 1.600 bestaande woningen van Wocom te verduurzamen. Samen bouwen we aan een nog fijner thuis voor iedereen.” Ook bij Van der Meijs zetten ze graag hun ervaring in om samen met Wocom, bewonersvertegenwoordigers en de andere twee ketenpartners te zorgen voor dat betaalbare en energiezuinigere thuis voor bewoners. “Juist vanwege die integrale aanpak waarin de bewoner centraal staat”, benadrukt directeur Geert van der Meijs. “Klopt. Met elkaar gaan we bouwen aan vooruitgang en toekomstbestendig wonen, waarbij aandacht voor de bewoners hoog in het vaandel staat”, vult Harco Kloeze, directeur bij Ballast Nedam Zuid hem aan. “Wij kijken uit naar een fijne ketensamenwerking, want door van elkaar te leren word je samen sterker.”

Beperkte overlast

Om het selectieproces integer te laten verlopen werd dit geleid door een extern, onafhankelijk adviesbureau, waarbij een vertegenwoordiger van de huurdersorganisaties voortdurend het belang van de huurders in het oog hield. Deze huurdersvertegenwoordiging was nauw betrokken bij de besluitvorming en hield consequent het belang van de huurders in het oog. “Die input was van onschatbare waarde bij elke beslissing. Want de wensen en tevredenheid van bewoners zijn belangrijk voor het slagen van de energietransitie” benadrukt Anke. “We betrekken bewoners structureel bij de verduurzaming van hun huizen en willen dat de overlast voor de huurders zo veel mogelijk beperkt blijft.” 

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant