Aankomende vrijdag zal er een eerbetoon plaatsvinden aan Huize Witven.
Aankomende vrijdag zal er een eerbetoon plaatsvinden aan Huize Witven.

Een eerbetoon aan Huize Witven

Algemeen 688 keer gelezen

SOMEREN - Jarenlang was ‘Witven’ een begrip: een unieke leef- en werkgemeenschap rondom een bonte verzameling van monialen, later aangevuld met Zusters Augustinessen en leken. Eind 2020, begin 2021 kwam in coronatijd vrij abrupt een einde aan Witven als gemeenschap. Aankomende vrijdag zal er daarom een eerbetoon plaatsvinden aan deze bijzondere plek.

Witven heeft bij velen nog steeds een bijzonder plekje in het hart. Witven is inmiddels verkocht. De Mariakapel en de begraafplaats blijven nog wel minimaal 20 jaar in stand en bij beide plekken zijn borden geplaatst om de herinnering aan de Witven-gemeenschap levend te houden. Namens de Kerkelijke Instelling Monialenverzorging Someren (KIMS), de Stichting Land van Horne en Heemkundekring De Vonder Asten-Someren zal er vrijdag 15 september van 13.30 uur tot 16.30 uur een eerbetoon aan Witven plaatsvinden. Dit zal gebeuren bij Gasterij Eegelshoeve aan de Ter Hofstadlaan 201 in Someren.

’ Eind 2020, begin 2021 kwam in coronatijd vrij abrupt een einde aan Witven als gemeenschap’

“Het is onze bedoeling om de zusters en elkaar in een informele sfeer te ontmoeten. Er zal een officieel moment zijn als door een zeer kleine delegatie, in bijzijn van enkele leden Heemkundekring De Vonder Asten-Someren, op Witven de herinneringsborden worden onthuld. Dat officiële moment zal bestaan uit enkele korte toespraken, een gebed en een zegen”, aldus de organisatie achter het eerbetoon. Via een groot scherm kan iedereen live getuige zijn van de toespraken, gebed en zegen. Uiteraard zal ook het Witvenkoor optreden. Daarnaast zullen er wat foto’s en een filmpje getoond worden van de afgesloten periode.

Alle zusters die op Witven hebben gewoond en nu elders wonen of tot de communiteiten behoren, die er hebben gewoond, hebben een uitnodiging ontvangen. “Wij beschouwen hen en hun oversten en begeleiders als onze eregasten. Verder nodigen wij de medewerkers en vrijwilligers die eind 2020 actief waren op Witven, de leden van het Witvenkoor en (bestuurlijke) vertegenwoordigers uit van de drie religieuze instituten die het meest bij Witven betrokken zijn geweest: de Zusters van de Goede Herder, de Zusters Clarissen en de Zusters Augustinessen”, aldus de organisatie.

Uit de krant