Per 4 december 2023 verstrijkt de eerste ambtstermijn van burgemeester Dilia Blok als burgemeester van Someren.
Per 4 december 2023 verstrijkt de eerste ambtstermijn van burgemeester Dilia Blok als burgemeester van Someren. Marius van Deursen

Dilia Blok beschikbaar voor herbenoeming

Algemeen 314 keer gelezen

SOMEREN - Per 4 december 2023 verstrijkt de eerste ambtstermijn van burgemeester Dilia Blok als burgemeester van Someren. De burgemeester heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor herbenoeming.

Vanavond staat het ‘Vaststellen verordening vertrouwenscommissie herbenoemen burgemeester’ op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. De gemeenteraad legt met de verordening vast dat hij een vertrouwenscommissie uit zijn midden opdraagt om de aanbeveling tot herbenoeming voor te bereiden. De raad stelt hiermee ook de regels vast voor de werkwijze, taak en samenstelling van de vertrouwenscommissie mede ter bescherming van de privacy van de burgemeester. De werkwijze van de commissie moet zodanig geregeld zijn dat volstrekte geheimhouding is gegarandeerd. Na vaststelling van de verordening en de samenstelling van de vertrouwenscommissie zal de commissie een aanbeveling voorbereiden. Het is aan de vertrouwenscommissie om te bepalen welke andere belanghebbenden en betrokkenen ze willen betrekken en op welke wijze de commissie dat zal doen. De vertrouwenscommissie zal verslag doen aan de gemeenteraad en een aanbeveling voorleggen met betrekking tot de herbenoeming.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant