In groepsaccommodatie De Hoof in Someren verblijven van 28 november tot 27 januari 450 asielzoekers.
In groepsaccommodatie De Hoof in Someren verblijven van 28 november tot 27 januari 450 asielzoekers.

Burgerinitiatief Someren overweegt juridische stappen

Algemeen 2.417 keer gelezen

SOMEREN - Een groep Somerenaren, verenigd in een speciaal burgerinitiatief, stelt dat de gemeente hen onjuist heeft voorgelicht. De groep verzet zich tegen de komst van een crisisnoodopvang in accommodatie De Hoof, waar van 28 november tot en met 27 januari 450 asielzoekers verblijven. Volgens de groep heeft het Rijk Someren geen directe opdracht gegeven voor de opvang van deze omvang. Het burgerinitiatief beraadt zich daarom op juridische stappen.

door Maarten Driessen

Dat blijkt uit een brief die het burgerinitiatief aan het Somerense college van B en W en de gemeenteraad heeft verstuurd.
De crisisopvang in De Hoof maakt binnen het Somerense inmiddels de nodige tongen los: voor- en tegenstanders worden het vooralsnog niet eens. Een deel van die tegenstanders laat zich horen via het genoemde burgerinitiatief, waarmee het hoopt de komst van de asielzoekers in deze omvang tegen te houden.

De gemeenteraad en de bevolking van Someren zijn op het verkeerde been gezet

In de brief wordt gesteld dat de gemeente tijdens de diverse informatiebijeenkomsten over De Hoof liet blijken dat het Rijk op deze crisisopvang heeft aangestuurd. Het burgerinitiatief ging daarop in gesprek met de Veiligheidsregio, waaruit volgens hen bleek dat de genoemde 450 niet enkel voor Someren, maar voor alle 21 gemeenten binnen de regio gold.

‘Na overleg met de ondernemer van De Hoof heeft burgemeester Blok de Veiligheidsregio toegezegd het quotum van 450 mensen in zijn geheel in Someren op te vangen. Met een hele andere voorstelling van zaken zijn naar onze vaste overtuiging de gemeenteraad en de hele bevolking van Someren op het verkeerde been gezet’, aldus de briefschrijvers.

Gang naar de rechter

Inmiddels heeft het Somerense college van B en W een gedoogbesluit genomen, zodat de opvang in De Hoof ook bestemmings-technisch past. Inwoners kunnen hier niet tegen in beroep gaan. Het burgerinitiatief overweegt daarom juridische stappen: ‘Dit gedoogbeleid veroorzaakt een sterke precedentwerking en heeft onaanvaardbare consequenties tot gevolg.’

Uit de krant