Afbeelding

Portefeuilleverdeling nieuw college bekend

Algemeen 131 keer gelezen

SOMEREN - Tijdens de collegevergadering van dinsdag 26 juli heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Someren de portefeuilleverdeling vastgesteld. Het college bestaat uit burgemeester Dilia Blok en de wethouders Louis Swinkels, Koert Kusters en Willem van Doorn. 

De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit: Burgemeester Blok: Burgerzaken en algemeen bestuur, Integriteit, Openbare orde en Veiligheid, Communicatie, Externe betrekkingen en (regionale) samenwerking, Integrale handhaving en handhavingsbeleid. 

Wethouder Louis Swinkels (locoburgemeester): Beheer buitenruimte, Economische zaken, Ruimtelijke ontwikkeling, Verenigings- en vrijwilligersbeleid, Verkeer en mobiliteit, Volkshuisvesting, Vrijetijdseconomie.

Wethouder Koert Kusters: Beheer gemeentelijke gebouwen, Financiën, Grond- en vastgoedbeleid, ICT, Maatschappelijke zorg, Volksgezondheid en sport, Welzijn en doelgroepenbeleid.

Wethouder Louis Van Doorn: Afval. Beheer water en riool, Energietransitie, Kunst en cultuur, Natuur en milieu, Onderwijs, Participatiewet, Werk en inkomen, Personeel en organisatieontwikkeling.

De programma’s zijn als volgt verdeeld: Programma’s duurzaamheid: coördinerend wethouder Van Doorn. Implementatie omgevingswet: coördinerend burgemeester Blok. Inclusiviteit: coördinerend wethouder Kusters en Klimaatadaptatie: coördinerend wethouder Swinkels.

Uit de krant