Ook het CDA ziet niks in de stikstofplannen van het kabinet. (Foto: Joyce van Dijk)
Ook het CDA ziet niks in de stikstofplannen van het kabinet. (Foto: Joyce van Dijk) Joyce van Dijk

- Opinie - Ook CDA Someren maakt statement

Algemeen 32 keer gelezen

Met de stikstofplannen uit Den Haag voor de Peelregio, lijkt het kabinet totaal de weg kwijt.

Vorige week vrijdag werd ook de Peelregio geconfronteerd met de landelijke stikstofplannen, ofwel de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De plannen uit Den Haag lijken er op gericht om de gehele land en tuinbouw sector rondom de Peelregio te verdrijven enkel om daarmee op termijn hoogveen in de Peel te willen stimuleren. Vanuit Den Haag wordt de Peelregio met stoere doelen opgezadeld, een stikstofreductie van 95 procent terwijl voor de uitvoering de provincies verantwoordelijk worden gehouden, waarna inwoners uit de Peelregio de gevolgen moeten dragen. Voor deze belachelijke reductiedoelen wordt voorgesteld om 25.000.000.000 euro aan belastinggeld te besteden.

Haalbaarheid
Door de grootste voorstanders voor behoud van de Peel wordt de haalbaarheid van de plannen uit Den Haag ernstig betwijfeld. “Al zou je de gehele land en tuinbouw sector in een straal van 10 kilometer rondom de Peel op kopen, dan zit je nog maar op een stikstofafname van 25 procent”, aldus de werkgroep Behouden de Peel. Hiermee wordt pijnlijk duidelijk dat de doelen voor een afname van 95 procent voor de Peel, door de land en tuinbouwsector te verdrijven totaal onrealistisch zijn.

De CDA afdelingen rondom de Brabantse en Limburgse Peel zijn unaniem van mening dat dit beleid nooit tot uitvoering mag komen. Het is weggegooid geld enkel ter stimulans van hoogveen in de Peel, waarmee een kwalitatief hoogwaardige voedsel producerende beroepsgroep voor de toekomst wordt verdreven zonder dat daarmee ook maar in de buurt te komen van de gestelde doelen. Wij roepen de landelijke fractie op geen verantwoordelijkheid te dragen voor deze doelen. Tevens roepen wij de CDA-Statenfracties uit Noord-Brabant en Limburg op om in gelijke strekking zwaar protest aan te tekenen bij gedeputeerde staten. De provincies mogen niet akkoord gaan met deze kaalslag op ons mooie platteland, waardoor boeren en burgers worden verdreven. Dit past niet bij de uitgangspunten van het CDA.

CDA fracties Brabant en Limburg

Uit de krant