Negen gelukkigen ontvingen afgelopen dinsdag een lintje uit handen van burgemeester Dilia Blok.
Negen gelukkigen ontvingen afgelopen dinsdag een lintje uit handen van burgemeester Dilia Blok.

Lintjesregen in Someren: negen gelukkigen

Algemeen 82 keer gelezen

SOMEREN - De gemeente Someren kent sinds dinsdag weer negen nieuwe leden in de Orde van Oranje-Nassau. De gelukkigen kregen ook deze keer hun lintje thuis opgespeld, gelukkig met minder afstand. 

Het was afgelopen dinsdag groot feest in Someren. Negen gelukkigen wisten niet wat hen overkwam. Acht van hen werden gedecoreerd met de onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één iemand werd benoemd tot Ridder de Orde van Oranje-Nassau.

Marij Haerkens
Marij Haerkens van den Brand-de Lau (66) steekt al ruim 50 jaar haar handen uit de mouwen voor uiteenlopende Somerense verenigingen. Als 15-jarige begon ze als groepsleidster bij Jong Nederland en 50 jaar later is ze nog steeds op maatschappelijk en cultureel gebied een actieve en betrokken vrijwilligster. Ze was één van de oprichters van ‘Someren geraakt’, een club die is opgestaan om inwoners en ondernemers een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. Diverse acties heeft ze mede geïnitieerd en georganiseerd, van het maken en rondbrengen van mooie harten tot een kaartenactie. Een lange staat van dienst heeft ze bij carnavalsvereniging De Meerpoel en het JOEK, de vereniging die de jaarlijkse Kennedymars organiseert. Ook was ze president van de Muziekvereniging Somerens Lust. Gedurende 14 jaar was ze voorzitter van het ‘Zummers Triduüm’, een vereniging die elk jaar in september enkele dagen ontspanning en vermaak voor zieke en oudere inwoners organiseert. Tevens is Marij lid van bloemsiergroep Lambertuskerk en voorzitter van Stichting Someren Natuurlijk.

Peter Maas
Peter Maas (64) is al ruim 30 jaar mantelzorger van zijn dochter Krissy. Na haar geboorte heeft ze diverse ziekenhuisopnames en operaties gehad. Haar ouders hebben besloten hun dochter thuis te blijven verzorgen en Peter vervult hierin de grootste zorgtaak. Alle verenigingen in Lierop kunnen rekenen op de inzet van hem als er foto’s gemaakt moeten worden voor de plaatselijke gratis nieuwswebsite SLAP online. Bij Lieropse evenementen en vieringen in de koepelkerk is Peter actief als fotograaf. Tevens is hij arrangeur en pianobegeleider bij diverse muzikale manifestaties in het dorp en vieringen in de kerk.

Jan Peters
Sinds 2012 is Jan Peters (70) voorzitter van de lokale cliëntenraad van Hoeve Corisberg in Heerlen. Dit is een kleinschalige woon- en werkgemeenschap die mensen met een beperking een veilige, vertrouwde woonomgeving en zinvolle werkplek biedt. Tevens is hij lid van de centrale cliëntenraad van DeSeizoenen, waar de Corisberg onderdeel van uitmaakt. In het verleden was Jan actief als bestuurslid voor het Koninklijk Woensels Muziekcorps en het Somerens Ensemble. Vanaf 2004 vervult hij vrijwilligerstaken binnen diverse geledingen van Muziekvereniging Somerens Lust. Zijn hart ligt bij de jeugd en als coördinator muziekprojecten op de basisscholen speelde hij een belangrijke rol in de werving van jonge leden. Sinds 2004 is hij ook verantwoordelijk voor onderhoud van het instrumentarium van Somerens Lust.

Rinie van de Voort
Rinie van de Voort (66) is al 40 jaar actief op vele fronten binnen de gemeenschap Someren-Eind. In het verleden was Rinie bestuurslid bij diverse buurtverenigingen en van Gemeenschapshuis de Einder. Ook heeft zich jaren ingezet voor de jeugd van Someren-Eind door het organiseren van diverse activiteiten bij Stichting Jeugdwerk en als bestuurslid van Speeltuin Prinses Irene. Van TWC ‘De strakke ketting’ is hij medeoprichter en lid van de activiteitencommissie. Al 25 jaar zet hij zich geheel vrijwillig in voor mensen met een beperking. Ook is Jan lid van de cliëntenraad Woonvoorziening Kesselcamp en organiseert en begeleidt veel activiteiten bij KansPlus. Daarnaast is hij medeoprichter en muzikaal begeleider van percussiegroep ‘De vrolijke noot’.

Jan van den Heuvel
Jan van den Heuvel (66) heeft in ruim 25 jaar diverse functies bekleed bij voetbalvereniging SV Lierop. Van jeugdleider tot bestuurslid, is hij momenteel nog secretaris van de Waarde(n)volle Club. Op dit moment is hij voorzitter van KBO Lierop en secretaris van Stichting Jeugdwerk Lierop. In het verleden was Jan meerdere jaren actief bij de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) en lid van het schoolbestuur van basisschool ‘t Rendal te Lierop.

Ton van Schalen
Ton van Schalen (76) is al bijna 50 jaar actief binnen de gemeenschap van Lierop. Hij is oprichter van Tennisvereniging De Ren. Hier was hij onder andere actief als penningmeester en lid activiteitencommissie. Ook Fanfare St. Willibrordus kan al ruim 40 jaar rekenen op zijn inzet. Na jarenlang bestuurslid te zijn geweest is hij nog altijd commissaris. Sinds 10 jaar is hij zeer actief bij de Koepelkerk in Lierop. Als lid van het kerkbestuur maakt hij deel uit van de restauratiecommissie. Tevens verzorgt hij rondleidingen door de kerk.

Steef van ‘t Slot
Steef van ’t Slot (75) was één van de oprichters van Dorpsraad Someren-Eind. Als bestuurslid zette hij zich onder andere in voor de bouw van MFA de Einder. Hij maakt zich ook hard voor verkeersveiligheid in en rond het dorp. Zo is hij nog steeds actief als straatcoördinator van Buurtpreventie ‘de Veilige Haven’. Steef is al 40 jaar actief voor de Commer Club Nederland en biedt hier technische ondersteuning. Hij staat hierbij alle leden met raad en daad bij. Sinds 2012 is hij zeer actief voor ZummerePower, een energiecoöperatie in Someren die gerund wordt door vrijwilligers.

Mieke Storms
Mieke Storms (68) heeft bij Cultureel Centrum de Ruchte een belangrijke rol gespeeld bij de grote ontwikkeling die de Ruchte doorgemaakt heeft tot volwaardig theater. Ze is daar al 23 jaar bij betrokken. Bij werkgroep Podium werd ze 20 jaar geleden van algemeen vrijwilliger een actief en betrokken bestuurslid en programmeur. De laatste 6 jaar houdt ze zich als algemeen bestuurslid bezig met het vormgeven van het vrijwilligersbeleid en het meerjarenbeleidsplan. Verder was Mieke vrijwilliger bij het loket gezondheidswijzer. Sinds 2018 zet ze haar bestuurlijke kwaliteiten in als secretaris van vrouwenvereniging ‘Vrouwen Centraal’.

Peter Acda
Peter Acda (74) werd dinsdag benoemd tot Ridder. Hij staat bekend als vrijwilliger op diverse fronten binnen de Somerense gemeenschap. Voor Muziekvereniging Somerens Lust was hij penningmeester en begeleider van het jeugd- en opleidingsorkest. Nog steeds ondersteunt hij de vereniging als lid van het promotiecomité en bij ‘Somerens Rust’. Peter was medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Dokter Eijnatten. Tot op de dag van vandaag worden er vanuit de erfenis van deze stichting sociale en maatschappelijke initiatieven ondersteund welke gericht zijn op gezondheid en welzijn van alle inwoners. Hij was ook voorzitter van de Stichting Criminaliteitspreventie Deurne-Asten-Someren en penningmeester van Stichting Onis Organisatie voor Welzijnsdiensten Asten-Someren. Daarnaast was hij medeoprichter en penningmeester van Stichting Lokaal Vitaal Someren. Momenteel is Peter penningmeester van de afdeling Someren van Veilig Verkeer Nederland en van Stichting Heeren van de Peel. Bij de Past Rotary Club Peelrand is hij secretaris/ penningmeester.

Foto’s: Eric Driessen

Peter Maas.
Jan van den Heuvel.
Ton van Schalen.
Mieke Storms.
Jan Peters.
Marij Haerkens-de Lau.
Peter Acda.
Steef van 't Slot.
Rinie van de Voort.

Uit de krant