De Attent in Someren-Eind. Eigenaar Theo Bosch gaat in september met pensioen en is op zoek naar een opvolger.
De Attent in Someren-Eind. Eigenaar Theo Bosch gaat in september met pensioen en is op zoek naar een opvolger.

Onzekerheid over voortbestaan buurtsuper Someren-Eind

Algemeen 713 keer gelezen

SOMEREN-EIND - Eigenaar van buurtsuper Attent, Theo Bosch, is hard op zoek naar een opvolger. De supermarkteigenaar is voornemens om in september met pensioen te gaan.

Echter, een opvolger vinden gaat, mede door de politiek in Someren, nog niet gemakkelijk. Al sinds enkele maanden is Bosch in gesprek met de organisatie Centerrr. Een organisatie die werkt volgens een formule die exploitatie met kleine omzetten mogelijk maakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Zij bieden op maat gesneden leer-/werktrajecten of dagbesteding in een normale werkomgeving. Op deze manier dragen zij naar eigen zeggen bij aan de leefbaarheid van kleine kernen. Op 18 november vorig jaar is er een verzoek naar de burgemeester gestuurd om met de partijen in gesprek te gaan, mede omdat Centerrr graag met de gemeente Someren wil optrekken. Midden januari heeft er een verkennend gesprek plaatsgevonden met Bosch, zijn adviseur, Centerrr en de gemeente Someren. Om een concreter beeld te krijgen van de werkwijze van Centerrr hebben zij na het gesprek een voorbeeldovereenkomst van een andere gemeente en een conceptovereenkomst voor Someren gestuurd. 

Kort samengevat komt het erop neer dat zij de supermarkt willen exploiteren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij bieden 160 uur per week participatieplekken, tegen een vergoeding van 21.600 euro op jaarbasis. Plus een bonus van 295 euro bij uitstroom van een kandidaat naar een reguliere baan. ‘Op basis van deze informatie hebben we destijds met diverse stakeholders over dit vraagstuk gesproken en ons beraden over welke rol hier voor de gemeente was weggelegd. En dat blijkt de rol van ‘verbinder’ te zijn’, laat het college weten. De gemeente wil namelijk geen formele rol als het gaat om bedrijfsopvolging. Het contracteren van zorgpartijen ten behoeve van dagbesteding, re-integratie is belegd bij Peelgemeenten en Senzer. ‘De verantwoordelijkheid om verder met deze partijen in gesprek te gaan en eventueel tot afspraken te komen ligt bij Centerrr’, aldus het college van B en W. 

Het is op dit moment onduidelijk of Centerrr met andere partijen tot een samenwerkingsovereenkomst kan komen. De verwachting is dat het niet makkelijk is. Zo heeft Senzer aangegeven het concept te waarderen, maar op dit moment onvoldoende meerwaarde te zien ten opzichte van hun eigen dienstverlening. ‘Er zijn echter nog wel andere opties denkbaar. Het is echter aan de eigenaar, en wellicht de Eindse gemeenschap, om daar nadere onderzoek naar te doen’, aldus het college.

Vanavond zal in de commissie de zaak worden besproken.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant