Afbeelding

CDA Someren maakt vanavond volledige kandidatenlijst bekend

Algemeen 80 keer gelezen

SOMEREN - De Somerense afdeling van het CDA maakt tijdens de algemene ledenvergadering en informatieavond op 10 januari de volledige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 bekend. 

Vorige maand werd de top 6 al door de leden vastgesteld. Verder krijgen CDA’ers, sympathisanten en inwoners van Lierop, Someren, Someren-Eind en Someren-Heide een laatste update van de verkiezingscampagne. In verband met de coronamaatregelen zal ook deze bijeenkomst online worden gehouden.

Naast de verkiezingscampagne is er ook aandacht voor de agendapunten van de beide commissievergaderingen in januari. De Commissie Ruimte praat onder meer over de Rijksregels, die na inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet onder bevoegdheid van de gemeenten gaan vallen. Om te voorkomen dat er een gat valt in de lokale regelgeving, zorgt het Rijk er met het Invoeringsbesluit (de bruidsschat) voor, dat deze regels automatisch in het omgevingsplan komen. Gemeenten en waterschappen krijgen dankzij de bruidsschat de tijd om zelf een afweging te maken hoe ze deze onderwerpen willen regelen. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld om de bruidsschat beleidsneutraal over te nemen. Dit betekent, dat de huidige regelgeving met overgang naar de Omgevingswet (voorlopig) wordt gehandhaafd.

Uiteraard zal wethouder Swinkels de deelnemers aan de online bijeenkomst bijpraten over de laatste ontwikkelingen in de gemeente en is er gelegenheid discussie over onderwerpen die u zelf kunt inbrengen. De informatieavond is ook toegankelijk voor belangstellenden die geen politieke voorkeur voor CDA Someren hebben.

Voor de online informatieavond kunt u zich aanmelden via voorzitter.cdasomeren@gmail.com. U ontvangt dan via de mail een link om via MS Teams deel te nemen aan de bijeenkomst.

De eerstvolgende informatieavond is op maandag 7 februari 2022.

Uit de krant