IVN Asten-Someren biedt komend voorjaar een nieuwe cursus aan, ditmaal één over wilde planten.
IVN Asten-Someren biedt komend voorjaar een nieuwe cursus aan, ditmaal één over wilde planten.

IVN-cursus over wilde planten

do 6 jan 2022, 08:03 Algemeen

SOMEREN/ASTEN - IVN Asten-Someren biedt komend voorjaar een nieuwe cursus aan, ditmaal één over wilde planten.

De cursus bestaat uit vier lesavonden op de donderdag en vier zaterdagmorgen-excursies. Het is volgens het IVN een korte, maar zeer praktische cursus waarin de deelnemers de basiskennis krijgen om zelf planten in de natuur te herkennen. Ook wordt ingegaan op de biotoop waarin de plant leeft. 

Ecosysteem

Tijdens de theorielessen wordt het nodige verteld en getoond over de bouw van planten, de fotosynthese, de plaats van de plant in het ecosysteem, de plantensoorten, naamgeving, het hanteren van een determinatieboek (flora), biotische en a-biotische invloeden en landschapstypen. Elke lesavond komt een aantal plantenfamilies aan bod. Er wordt dan gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen de families, die we in de natuur tegen kunnen komen.

In het praktijkgedeelte van de avond gaan de cursisten zelf aan de slag en worden verschillende technieken gebruikt om planten te bestuderen. Men leert dan het nodige over de bouw van de plantencel, de bouw van de plant als organisme en het voortplantingssysteem.

Op de zaterdagexcursies worden drie natuurgebieden in de omgeving bezocht en één keer een verder gelegen gebied met bijzondere flora. Tijdens de excursies is het de bedoeling dat de deelnemers de verschillende plantenfamilies beter leren kennen en wilde planten te benoemen.

Aanmelden

Op de website www.ivnastensomeren.nl onder ‘activiteiten’ is meer informatie te vinden over de cursus. Ook kan men zich hier aanmelden.

Uit de krant