Bungalowpark De Heihorsten is een mooi voorbeeld van de groei die Someren wil doormaken.
Bungalowpark De Heihorsten is een mooi voorbeeld van de groei die Someren wil doormaken.

Someren wil groeien op toeristisch gebied

Algemeen 151 keer gelezen

SOMEREN - De gemeente Someren beslist vanavond tijdens de raadsvergadering over de nieuwe toeristische beleidsnota 2030. Een ambitieus plan wat er voor moet zorgen dat de gemeente Someren definitief op de kaart wordt gezet.

door Jordy van de Brug

Zo is te lezen in de nieuwe nota dat Someren het aantal overnachtingen in de gemeente wil verdubbelen tot 200.000 en het aantal dagjesmensen omhoog wil krijgen van 500.000 naar één miljoen. “Waar willen we in Someren in 2030 op toeristisch gebied staan? En welke stappen moeten genomen worden om hiertoe te komen? Op basis van deze vragen is samen met ondernemers uit de toeristische sector van Someren, en andere belanghebbenden, gewerkt aan de Toeristische beleidsnota Someren 2030, en het daarin opgenomen actieprogramma”, aldus de gemeente. 

Aanjager
Voor de uitvoering van de visie is uiteraard wel budget nodig. Het totale bedrag waar over gesproken wordt ligt volgens wethouder Louis Swinkels rond de 300.000 euro. Het geld is vooral nodig om het een en ander in gang te trekken. Zo stelt de gemeente, als het plan wordt goedgekeurd door de raad, een aanjager aan. Een actie die wel duidelijk uitgelegd moet worden. “We snappen dat er het er zaken in gang moeten worden getrokken, maar we vinden het wel een flink bedrag voor een aanjager. We zijn dan ook benieuwd wat deze persoon allemaal gaat doen”, aldus Stef Kornuijt namens de Gemeenschapslijst.

Wel waren vrijwel alle commissieleden het vorige week eens dat het een ambitieus plan betreft dat zeker genoeg draagvlak kan hebben. Swinkels wil daarom eerst alle belangen goed afwegen. ‘We moeten de natuur ook beschermen tegen overkill en verzadiging. Draagvlak is belangrijk, maar zeker ook draagkracht, want we willen het gebied niet verkwanselen’, aldus de wethouder. Het rapport bevat nog weinig concrete acties hoe Someren aantrekkelijker moet worden, dat volgt pas na vaststelling van het document. 

Wel is duidelijk dat recreanten nu op jaarbasis zo’n 9,5 miljoen euro opleveren, dat is 498 euro per duizend inwoners. Daarmee scoort Someren niet bijster goed in vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten. Het ontbreken van een vakantiepark en hotel met ruime capaciteit, vaak goed voor een fors aantal overnachtingen, draagt bij aan dit lage aantal. Dat moet dus omhoog volgens de gemeente. Vanavond wordt in Someren de nota besproken in de gemeenteraadsvergadering.

Uit de krant

Uit de krant