De komende dagen vliegen er helikopters rond om steenmeel te verspreiden.
De komende dagen vliegen er helikopters rond om steenmeel te verspreiden.

Verspreiding van steenmeel gestart

Algemeen 39 keer gelezen

SOMEREN/LIEROP - De gemeente Someren en Bosgroep Zuid Nederland zijn afgelopen maandag gestart met het verspreiden van steenmeel op de Lieropsche heide ten zuiden van het Beuven. 

Het verspreiden van steenmeel is één van de herstelmaatregelen waarmee men de komende jaren werkt aan duurzaam herstel van de bodem in dit natuurgebied. De bodem van veel natuurgebieden op de hogere zandgronden zijn door verzuring en vermesting belangrijke nutriënten zoals calcium, kalium en sporenelementen kwijtgeraakt. Hierdoor is de bodem sterk verarmd en uitgeloogd en het bodemleven gaat hard achteruit. Daardoor hebben allerlei planten en dieren het moeilijk en sommige verdwijnen zelfs. 

De soorten die juist profiteren van de grote hoeveelheid stikstof pakken juist hun kans en verdringen zeldzame soorten. De variatie aan soorten neemt zo fors af en ook de voedingswaarde van planten wordt minder. Dat alles heeft grote gevolgen voor het hele ecosysteem, dat zichtbaar onder grote druk staat. De natuur kan deze problemen inmiddels niet meer zelf oplossen. Een helpende hand is nodig om de biodiversiteit en de weerbaarheid van bos en natuur te verhogen, zodat deze beter bestand zijn tegen stikstofdepositie en de veranderingen in ons klimaat. 

Het verspreiden van steenmeel is één van de herstelmaatregelen om het gebied te helpen herstellen. Het verspreiden van het steenmeel gebeurt met een helikopter. Een groot voordeel hiervan is dat men heel nauwkeurig kan werken, zonder de bodem in het gebied te verstoren met zware machines. De werkzaamheden zullen na deze donderdag nog enkele dagen in beslag nemen. Er zal alleen op doordeweekse dagen worden gewerkt. De werkzaamheden zijn ook afhankelijk van gunstige weersomstandigheden. Dit kan betekenen dat er besloten wordt om niet te vliegen op bepaalde dagen en tijden. Het terrein zal gedurende de werkzaamheden gedeeltelijk zijn afgesloten. Dit in verband met de veiligheid van bezoekers. Het vliegen is goed te volgen vanuit de parkeerplaats van De Soete inval.

Uit de krant