Het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein in Someren.

Analyse - Ook Somerens gemeentebestuur moet in de spiegel kijken

donderdag 18 februari 2021 - 17:49|Maarten Driessen

SOMEREN – Door het handelen van Guido Schoolmeesters is zijn zoon inderdaad – bewust of onbewust – bevoordeeld, iets wat een gepokt en gemazeld bestuurder zichzelf mag aanrekenen. Maar de gesuggereerde voorkeursbehandeling voor het Gemertse Raaijmakers, dat de gewraakte woningen in Groote Hoeven bouwt, wordt nu wel erg makkelijk in Schoolmeesters’ schoenen geschoven. Die kritiek zou het voltallige gemeentebestuur zichzelf moeten aanrekenen.

‘Het is mij inmiddels duidelijk dat het systeem waarin wij werken aan verbetering toe is', zo stelt Schoolmeesters in zijn reactie op het rapport van onderzoeksbureau Necker van Naem, naar zijn handelen als wethouder binnen het bouwplan Groote Hoeven in Someren. En daarmee slaat hij de spijker op zijn kop. Want weliswaar is het eindrapport nogal eens suggestief - zoals Schoolmeesters terecht constateert -, het doet weinig af aan de conclusie dat de huidige procedure bij het aanwijzen van projectontwikkelaars en aannemers simpelweg niet voldoet. Sterker nog, het is vragen om problemen, juist omdat van een strakke procedure eigenlijk geen sprake is.

Someren hanteert criteria zoals een voorkeur voor lokale partijen, goede prijs-kwaliteitverhouding en ‘oprechte interesse', maar houdt bij nieuwbouwprojecten geen aanbesteding. Ook is er geen interne procesbeschrijving waarin de te volgen procedure is vastgelegd. Goede ervaringen uit het verleden wegen zwaar, wat vroeg of laat voor ‘ons kent ons' kan zorgen, en contacten worden soms in een informele setting gelegd, zoals uit het rapport blijkt. Daarmee ligt de schijn van een voorkeursbehandeling al op voorhand nadrukkelijk op de loer. In een nuchtere plattelandsgemeente als Someren kon dat in het verleden misschien, maar inmiddels vraagt openbaar besturen ook hier om meer structuur, zorgvuldigheid en transparantie.

Daarmee ligt de schijn van een voorkeursbehandeling al op voorhand nadrukkelijk op de loer

De werkwijze van toekenning in het geval van Raaijmakers is niet nieuw, aldus Schoolmeesters, want in het verleden ging het bij bijvoorbeeld nieuwbouw in Someren-Heide ook zo, met medeweten en goedkeuring van het college van B en W. Daarom is het des te opvallender dat de procedure nu zo'n groot deel van het onderzoeksrapport beslaat. Dat onderzoek, in opdracht van burgemeester Blok, richt zich tenslotte op de persoon Schoolmeesters in het kader van integriteit. Daarmee wordt de risicovolle werkwijze volledig in zijn schoenen geschoven terwijl, zoals hierboven vermeld, het voltallige college dat zichzelf zou moeten aanrekenen - evenals overigens de gemeenteraad vanwege diens controlerende taak. Uit alle nu beschikbare stukken blijkt tenslotte niets dat dat bestrijdt.

Daarbij was de aankoop van een woning van Raaijmakers door de zoon van Schoolmeesters al voldoende reden voor een onderzoek. Van kwade opzet lijkt geen sprake, daarvoor ontbreekt ook ieder bewijs, maar Schoolmeesters is er niet in geslaagd de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Dat was als wethouder wel zijn taak, en zeker een ervaren bestuurder had beter moeten weten. Hoe onschuldig een keukentafelgesprek met zijn zoon ook, de namen van de gekozen bouwbedrijven waren op dat moment, begin mei vorig jaar, nog niet publiekelijk bekendgemaakt. Dat gebeurde pas begin juni, toen Raaijmakers in deze krant een advertentie plaatste. Daarin werden geïnteresseerden overigens opgeroepen zich in te schrijven voor de infoavonden, die uiteindelijk leidden tot een loting. Maar voordat deze advertentie werd geplaatst was de aankoop van zijn zoon al lang en breed rond, evenals die van twee zonen van de architect.

Drie andere geïnteresseerden, die zich nog eerder dan Schoolmeesters' zoon meldden, werden via de makelaar naar de infoavonden doorverwezen, waarna ze zich voor een woning zouden kunnen inschrijven. Zij kregen dus niet de gelegenheid om al direct te kopen. Dat dat zo is gelopen, valt Schoolmeesters niet te verwijten, maar hij had wel aan de voorkant, toen zijn zoon interesse toonde in een project waarvan hij de verantwoordelijk wethouder was, stukken alerter moeten zijn. Zeker omdat de woningmarkt op knappen staat, tig jongeren op zoek zijn naar een huis en het onderwerp daarom extra gevoelig ligt.

Het spreekt ook niet in Schoolmeesters' voordeel dat hij meermaals naliet het college in te lichten

Het spreekt ook niet in Schoolmeesters' voordeel dat hij meermaals naliet het college in te lichten. Intern waren inmiddels vragen gerezen over de toekenning van de drie woningen. Dat werd ambtelijk als volgt omschreven: ‘Van alle genomen binnenbochten is dit wel de meest precaire.' Maar zelfs toen het college precies die zinsnede besprak, vertelde Schoolmeesters niet dat het onder meer zijn zoon betrof. Dat kun je moeilijk als een moment van onoplettendheid bestempelen, en logischerwijs heeft dat binnen het college voor een vertrouwensbreuk gezorgd.

Al met al is Schoolmeesters wat dat betreft dus de mist ingegaan. Of dat politieke consequenties moet hebben, is aan een gemeenteraad, en die oordeelde zoals bekend. Maar Schoolmeesters als grote boeman, dat is onterecht. Want daarmee gaat de Somerense politiek wel erg makkelijk aan haar eigen rol voorbij.

Gerelateerde nieuwsberichten

Speciale cheque voor Oro SOMEREN/ASTEN - Hij glunderde van oor tot oor, Harold mocht afgelopen week namens Oro een mooie cheque in ontvangst nemen bij transportbedrijf Van Eijk uit Asten. Zij besloten om hun... 5 maart 2021 - 12:21
Burgemeesters veiligheidsregio laten van zich horen SOMEREN - 21 burgemeesters van de gemeenten in Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waaronder Dilia Blok van de gemeente Someren, hebben afgelopen week in een speciale brief laten weten dat zij voorlopig vasthouden... 5 maart 2021 - 11:14
Gemeente verstuurt verkeerde stempassen SOMEREN - De gemeente Someren heeft vorige week per abuis een flink aantal verkeerde stempassen verstuurd voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Dit gebeurde na een foute peildatum in... 5 maart 2021 - 11:12
Maud van Loon voorleeskampioen Someren SOMEREN/LIEROP - Maud van Loon, leerling van basisschool 't Rendal uit Lierop, is afgelopen vrijdag verkozen tot voorleeskampioen van de gemeente Someren. De wedstrijd zag er dit jaar vanwege het... 5 maart 2021 - 11:08
Plannen 24-uurs sportschool voorlopig in de ijskast SOMEREN - De plannen voor een 24-uurs sportschool aan het Wilhelminaplein 22B worden voorlopig in de ijskast gezet. Een groot gedeelte van de gemeenteraad in Someren heeft te grote bezwaren... 5 maart 2021 - 11:07
Somerense horeca komt in actie SOMEREN - De horecaondernemers uit de gemeente Someren zijn het zat, ook zij willen perspectief. Afgelopen dinsdag maakten zij van 16.00 uur tot 17.00 uur een statement op het Wilhelminaplein... 5 maart 2021 - 11:03