(Foto: GAW | stichting RIONED)

Nieuw rioleringsplan van kracht

dinsdag 5 januari 2021 - 13:42|

SOMEREN - Om alle uitgaven voor de gemeentelijke watertaken te kunnen bekostigen, heeft de gemeenteraad ingestemd met een lichte stijging van de rioolheffing de komende jaren. Ook verlengt de gemeente de subsidieregeling voor burgers en bedrijven die gaan afkoppelen. Daarnaast geldt voortaan de regel dat inwoners die gaan bouwen of verbouwen minimaal de eerste 30 mm regen van een bui op hun eigen perceel moeten vasthouden en verwerken.

Het zijn enkele besluiten uit het nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Someren dat is ingegaan op 1 januari 2021. In het GRP speelt de gemeente in op de komende klimaatveranderingen en haakt hierbij aan bij Onweerstaanbaar Someren. Centraal in het GRP staat het op een duurzame manier klimaatrobuust maken van de gemeentelijke watersystemen.

Voorkomen van natte voeten
Het GRP - dat loopt tot 2025 - schetst hoe de gemeente invulling geeft aan de gemeentelijke watertaken zoals inzameling en transport van afvalwater, hemelwater, grondwater en de daarbij horende kosten. Omdat ons klimaat verandert, vormt het voorkomen van natte voeten een steeds grotere uitdaging. Door de intensieve buien waar we steeds vaker mee te maken hebben, is niet alleen de riolering in de openbare ruimte belangrijk, maar moet de gemeente ook bij de bovengrondse inrichting meer rekening houden met hevige neerslag. Daarbij is het essentieel om goed in beeld te hebben waar regenwater heen stroomt, om het daar op te vangen zonder dat dit tot schade leidt bij inwoners en bedrijven.

Stijging rioolheffing
Om de bestaande voorzieningen in stand te houden en daarnaast te kunnen investeren in verbeteringen om bijvoorbeeld wateroverlast en verdroging tegen te gaan, stijgt de rioolheffing voor woningen* in 2021 van 148,17 euro naar 173,74 euro per jaar. Hiermee is het tarief weer in lijn met de rioolheffing van 2019. In 2020 hadden burgers en bedrijven in Someren een financiële meevaller en hoefden zij eenmalig minder te betalen. Het tarief van de rioolheffing in de gemeente Someren is in 2021, ondanks de stijging, nog steeds het laagst in vergelijking met de andere Peelgemeenten en de buurgemeenten.

Berging van regenwater bij nieuw- en verbouw
De gemeente zet zich de komende periode sterk in om wateroverlast te verminderen, maar verwacht vanaf 2021 ook een redelijke inspanning van inwoners als het gaat om het vasthouden van regenwater op het eigen terrein. Dit geldt in elk geval voor particulieren die gaan bouwen of verbouwen. Concreet betekent het dat ter voorkoming van overlast en schade huiseigenaren tenminste de eerste 30 mm water van een regenbui op hun eigen perceel moeten vasthouden en verwerken. Hiermee wordt bij nieuw- en verbouw globaal 95 procent van het afstromend hemelwater op eigen terrein verwerkt.

Afkoppelsubsidie verlengd
Om álle burgers en bedrijven doorlopend te stimuleren regenwater vast te houden in hun eigen leefomgeving, verlengt de gemeente de subsidieregeling Afkoppelen hemelwater. Wie gaat afkoppelen, kan aanspraak maken op maximaal 6 euro per vierkante meter afgekoppeld dakoppervlak. Daarnaast hebben ook de waterschappen Aa en Maas en De Dommel elk een eigen financiële tegemoetkoming voor burgers die gaan afkoppelen.

*Voor bedrijven en percelen zonder bebouwing gelden afwijkende bedragen.

Gerelateerde nieuwsberichten

Wielrenner uit Someren overleden na ongeval SOMEREN - Een 46-jarige wielrenner uit Someren is zaterdagochtend om het leven gekomen na een ongeval in Bergeijk. Dat meldt de politie. De man kwam rond 10.40 uur in botsing... 16 januari 2021 - 12:11
Jacqueline Ketelaar neemt afscheid van Prodas SOMEREN/ASTEN - Jacqueline Ketelaar neemt gedurende dit schooljaar afscheid bij stichting Prodas. Ketelaar was zes jaar in dienst. Ketelaar kondigde eerder deze maand haar afscheid aan bij de Raad van... 11 januari 2021 - 11:48
Seismisch onderzoek in Someren SOMEREN - In de periode van afgelopen dinsdag tot en met 8 februari vindt er in de gemeente Someren onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Dit is een seismisch... 11 januari 2021 - 11:47
Zoeken naar beschilderde stenen SOMEREN - Het zal enkele oplettende wandelaars al zijn opgevallen: bijzondere beschilderde stenen in de gemeente Someren. Op diverse plekken worden de stenen gespot. De actie is een initiatief van... 11 januari 2021 - 11:39
Lierop Leeft creëert bijzondere geluksroutes LIEROP - In Lierop heeft een werkgroep van de dorpscoöperatie Lierop Leeft een speciale 'Geluksroute' in het leven geroepen. Een route vol geluksplekjes en rust. Normaal gesproken komt de dorpscoöperatie... 11 januari 2021 - 11:37
Minder autodiefstallen in Someren SOMEREN - In de afgelopen vijf jaar is het aantal autodiefstallen in Someren flink afgenomen. Vergeleken met 2016 zijn er dit jaar 31 procent minder auto’s gestolen. Ook ten opzichte... 11 januari 2021 - 11:35