Het college van burgemeester en wethouders presenteerden dinsdag de nieuwe begroting. (Foto: Eric Driessen)

Gemeente presenteert begroting

donderdag 15 oktober 2020 - 12:39|Jordy van de Brug

SOMEREN – Het zijn onzekere tijden voor veel gemeenten. Ook Someren heeft te maken met grote zorgen omtrent het coronavirus, de zorgkosten en de herijking uit het gemeentefonds. Afgelopen dinsdag presenteerde het college de nieuwe begroting voor het komend jaar, een begroting vol onzekerheid. 

Minister Hoekstra noemde het al tijdens Prinsjesdag: ‘sturen in de mist’. Dit geldt ook voor de gemeente Someren. De begroting 2021 verschijnt in een bijzondere en onzekere tijd. Een tijd waarin nationale en lokale overheden wereldwijd het hoofd proberen te bieden aan het coronavirus, met maatregelen die een grote impact hebben op de economie en het dagelijks leven van alle inwoners. Er is nog veel onzekerheid over de duur en omvang van de huidige coronamaatregelen.

De korte en langere termijneffecten voor onze Somerense instellingen, ondernemers en inwoners zijn dan ook nog ongewis. Langzaam verschuift de aard van de crisis vanuit de volksgezondheid naar een crisis van meer sociaal-maatschappelijke aard, zoals bestaanszekerheid, werk en economie. “We worden naar alle waarschijnlijkheid gecompenseerd door het Rijk, dus alle extra uitgaven omtrent het coronavirus zijn gedekt en niet meegenomen in de begroting. Het punt is wel dat het Rijk niet zegt of ze alles compenseren. Ook hier zitten we dus in onzekerheid”, aldus wethouder Guido Schoolmeesters.

Sluitend
In ieder geval heeft de gemeente een begroting kunnen maken die in 2024 weer sluitend zal zijn. Ook blijven de voorzieningen in stand. Wel moet de gemeente vechten tegen de herijking uit het gemeentefonds.

Schoolmeesters: “De aanstaande herijking van het gemeentefonds baart ons zorgen. De minister heeft gelukkig wel een nader onderzoek ingesteld op basis van de gepresenteerde resultaten van de voorgestelde herijking.” Met name kleinere plattelandsgemeenten zouden in het nieuwe verdeelmodel fors moeten inleveren, 5 tot 10 procent. “Voor onze gemeente vertegenwoordigt elke procentuele verlaging een bedrag van 240.000 euro. Dat is veel geld”, aldus wethouder Schoolmeesters.  

Het worst case-scenario, een verlies van maximaal 3,5 miljoen euro, is niet meer aan de orde. “Het wordt minder erg dan verwacht. Maar goed ook, want anders zouden onze voorzieningen wel aangetast worden.”

Zorg
Andere bron van zorg zijn de steeds toenemende kosten van het sociaal domein. De risico's op het gebied van zorgvraag nemen toe. De bekostiging van het Rijk blijft in toenemende mate achter.  Volgens wethouder Theo Maas gaat het om ongeveer tien procent, wat neerkomt op een bedrag van ruim zeven ton. Er is veel extra geld nodig voor wmo, jeugdzaken en BMS (bijzondere bijstand, minimabeleid en schuldhulpverlening). Ook wordt de regeling voor lokale minima wordt bijgesteld.

Tot nu toe maakten inwoners aanspraak op steun als het inkomen lager is dan 120 procent van de bijstandsnorm, dat is nu 110 procent. Maas: “Dat is pijnlijk, want dat wil je niet. We zijn een van de laatste gemeenten in de regio die dit doet.”

‘Het zijn onzekere tijden’ 

Investeren
Een groot deel van het investeringsprogramma van de gemeente bestaat uit de jaarlijks terugkerende kosten vanuit meerjarenprogramma's zoals rehabilitatie van wegen, onweerstaanbaar Someren, bedrijventerrein, waterbeheer, aanpassen parkeervoorzieningen en vervangingen groen.

Ook is de aanpassing en uitbreiding van het Varendonck College Someren gepland. Verder is er aandacht voor het ontwikkelen van de centrumvisie en worden maatregelen getroffen in het kader van het project recreatie en toerisme. Op het gebied van het sociaal domein worden voorstellen gedaan om verder aan de slag te gaan met de jeugdproblematiek.

Wethouder Louis Swinkels had nog nieuws te melden over het centrumplan. “Dit najaar wordt de visie vastgesteld. Binnen drie jaar hoop ik dat de inwoners ook concreet gaan zien wat de nieuwe plannen zijn.”

Onderzoeken
Ook lopen er nog diverse onderzoeken om geld te besparen. Er wordt in de begroting gesproken over het wellicht afstoten van zwembad De Diepsteeckel. Schoolmeesters: “Er worden meer zaken onderzocht. In ieder geval gaat er gekeken worden hoe het zwembad wellicht rendabeler kan worden gemaakt.”

Een ander belangrijk punt in de lijst is het afbouwen van de subsidies voor jongerencentra vanaf 2022 en minder branduren van de lantaarnpalen. “Maar alles wordt nog onderzocht”, zegt de wethouder. Burgemeester Dilia Blok sloot de presentatie dinsdag toch af met een tevreden gevoel. “Het is niet de leukste begroting die wij u kunnen aanbieden, maar we gaan het samen doen en samen komen wij hier ook weer uit.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Vandalen nemen letters mee SOMEREN-EIND - Bij restaurant De Platte Vonder in Someren-Eind zijn afgelopen weekend drie letters van de muur gehaald. De vermissing werd door eigenaar Cees Velings opgemerkt en gedeeld op Facebook... 26 oktober 2020 - 15:24
Speciale themapresentatie in bibliotheek SOMEREN - In de bibliotheek Someren kan met tot en met 5 december een themapresentatie bekijken over het klimaatbestendiger maken van de leefomgeving. De presentatie is samengesteld door Onweerstaanbaar Someren... 26 oktober 2020 - 10:31
Inwijding Mariakapel uitgesteld SOMEREN-EIND - De inwijding van de nieuwe Mariakapel in Someren-Eind van aanstaande zaterdag is vanwege de aangescherpte maatregelen uitgesteld tot nader order. De locatieraad wil geen risico nemen met betrekking... 21 oktober 2020 - 15:16
Reünie Etec opnieuw uitgesteld SOMEREN-EIND - De reünie van de Etec Someren-Eind, die gepland stond op 14 november, wordt vanwege de strengere coronamaatregelen verplaatst naar zaterdag 29 mei 2021. Het is de tweede keer... 21 oktober 2020 - 15:14
Stef Kornuijt op zijn negentiende de politiek in LIEROP – Op je negentiende levensjaar de politiek instappen. Het zijn er weinig die deze stap durven zetten. Lieroppenaar Stef Kornuijt dacht daar anders over en vroeg eens rond in... 21 oktober 2020 - 14:21
Wim Jaspers op kieslijst nieuwe partij SOMEREN - Wim Jaspers uit Someren-Heide is afgelopen week tijdens de algemene ledenvergadering van de nieuwe politieke partij Boerburgerbeweging (BBB) gekozen tot de nummer vijf op de kieslijst. Caroline van... 21 oktober 2020 - 13:47