De Aaweg in Ommel. (Foto: Frans Klaus)

Zorgen over grootschalige energieopwekking

donderdag 11 juni 2020 - 10:39|Maarten Driessen

REGIO – De Metropoolregio, waar ook de Peelgemeenten onder vallen, presenteerde onlangs haar concept Regionale Energiestrategie. Een combinatie van enerzijds besparen en anderzijds opwekken moet bijdragen aan de doelstellingen uit het landelijk Klimaatakkoord. Maar raadsleden uit verschillende gemeenten zijn bezorgd over de mogelijke impact op het buitengebied. “We vrezen dat Someren een groot deel van de opgave moet invullen.”

Iedere regio dient een bijdrage te leveren aan de landelijke klimaatdoelstellingen. Zo ook de Metropoolregio, die vorig jaar startte met het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES). 21 gemeenten, waterschappen Aa en Maas en De Dommel, de provincie, netbeheerder Enexis en diverse groepen stakeholders bundelen de krachten om tot een gedegen plan te komen, met als doelstelling om in 2030 twee terawattuur (TWh) aan grootschalige energie-initiatieven te kunnen bijdragen. Daarbij wordt als basis genomen om vooral ook energie te besparen, met het isoleren van huizen als goed voorbeeld. Zo wil de regio voorkomen dat diens opgave voor de opwekking van duurzame energie alleen maar groter wordt.

Binnen de Metropoolregio is er momenteel al voor 0,7 TWh aan projecten gerealiseerd of deze zitten al in de pijplijn. Voor het overige deel wordt eerst gekeken naar zogenaamde ‘no regret-maatregelen’, zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken en grote stallen. Pas daarna wordt een deel van de potentie uit de nu vastgestelde zoekgebieden benut. In de komende periode wordt voor diverse gebieden onderzocht of daar grootschalig energie kan worden opgewekt. Zo worden er participatieprocessen gehouden en de (milieu)effecten worden in beeld gebracht. Daaruit moet blijken of en zo ja hoeveel zonneparken en windmolens daar wenselijk zijn, en onder welke voorwaarden.

Weinig geschikte plekken
Zoals in het gebied langs de A67 ter hoogte van Someren. De Metropoolregio ziet daar kansen voor ‘integratie van zonnepanelen op geluidsschermen of via clustering langs de snelweg, en mogelijkheden voor windenergie, al dan niet in combinatie met grootschalige zonne-energie’. Verder staan in Someren nog twee zoekgebieden ingetekend, waarvan één het gros van Someren-Eind en Someren-Heide beslaat.

De Metropoolregio noemt het een mogelijk gebied voor ‘versterking van de agrarische economie’. “De hamvraag is: hebben ze het volledige zoekgebied nodig en in hoeverre gaat de regio ons dit opleggen”, reageert Marco Stolwijk, fractievoorzitter van Lijst Someren-Heide. “Er zijn erg weinig geschikte plekken voor energieopwekking. Met name in het buitengebied van Someren en in kleine gebiedjes in de Kempen zijn mogelijkheden. We vrezen daarom dat Someren een groot deel van de regionale opgave moet invullen.” Zo wordt onder meer naar het voormalige Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) ten westen van de kern van Someren-Heide gekeken. “Daar ziet men een potentieel van 150 hectare aan zonneparken”, aldus Stolwijk.

Diesdonk
Even verderop is ook het Ommelse gebied Diesdonk in beeld. Tiny van den Eijnden, fractievoorzitter van D66/Hart voor Asten, is er eveneens niet gerust op. Van den Eijnden woont zelf in de Diesdonk en zet zich steevast in voor behoud van de natuurwaarden aldaar. “Men wil door middel van een milieueffectrapportage de impact op milieu, natuur en landschap inzichtelijk maken. Voor mij is dat de omgekeerde wereld. Er hebben in de afgelopen vijftien jaar al twee van zo’n procedure gelopen. Daaruit blijkt dat dit gebied kwetsbaar is en een hoge natuur- en landschappelijke waarde heeft”, zegt Van den Eijnden.

De Diesdonk is namelijk al als waterbergingsgebied ontwikkeld en was tevens in beeld voor uitbreiding van bedrijventerrein BZOB in Helmond. “Het is een natte natuurparel en het maakt onderdeel uit van de afgesproken natuurcompensatie in het kader van de mogelijke BZOB-uitbreiding. Voor mij is duidelijk dat het gebied op grond van deze rapporten en inzichten niet geschikt is voor grootschalige opwek.” Toch ziet Van den Eijnden ook kansen. “Er kan wel worden onderzocht of opwekking van duurzame energie in combinatie kan met natuur- en landschapsontwikkeling. Dat zou dan een win-winsituatie kunnen worden.”    

'‘Er zijn erg weinig geschikte plekken voor energieopwekking’

Nieuwe inzichten
De concept-RES wordt eerst in de lokale gemeenteraden besproken en moet vervolgens uiterlijk 1 oktober bij het Rijk zijn ingediend. Die legt het vervolgens voor aan het Planbureau voor de Leefomgeving voor een doorrekening. Daarna volgt voor 1 juli 2021 het besluit over de definitieve RES. Deze zal elke twee jaar worden herijkt om te kijken of de doelen en ambities nog realistisch en ambitieus genoeg zijn. Ook is de verwachting dat er gaandeweg nieuwe inzichten komen door technologische vooruitgang en opgedane ervaringen. 

Gerelateerde nieuwsberichten

De Ruchte stelt voorstellingen uit SOMEREN - Theater De Ruchte wordt opnieuw getroffen door de coronamaatregelen. Vorige week leek het er nog op dat het theater op dezelfde voet verder mocht, maar daar kwam na... 16 oktober 2020 - 11:53
Toch geen paddenstoelenwandeling REGIO - Vanwege de nieuwe coronamaatregelen gaat de paddenstoelenwandeling van IVN Heeze-Leende en IVN Asten-Someren op zondag 18 oktober niet door. Eerder werd in de krant vermeld van wel, maar... 16 oktober 2020 - 11:38
Nieuwe gemeentegids beschikbaar SOMEREN - De gemeentegids Someren 2020-2021 is beschikbaar. Vanaf heden kunnen de inwoners deze nieuwe gids online raadplegen of op diverse afgiftepunten gratis ophalen. De gids is in een kleinere... 16 oktober 2020 - 11:31
Gemeente presenteert begroting SOMEREN – Het zijn onzekere tijden voor veel gemeenten. Ook Someren heeft te maken met grote zorgen omtrent het coronavirus, de zorgkosten en de herijking uit het gemeentefonds. Afgelopen dinsdag... 15 oktober 2020 - 12:39
Geen paranormale beurs in De Einder SOMEREN-EIND - De paranormale beurs in De Einder in Someren-Eind die gepland stond op zondag 18 oktober gaat niet door. De organisatie van de beurs laat weten: "Het coronavirus heeft... 14 oktober 2020 - 13:56
Reünie Etec opnieuw uitgesteld SOMEREN-EIND - De reünie van de Etec Someren-Eind, die gepland stond op 14 november, wordt vanwege de strengere coronamaatregelen verplaatst naar zaterdag 29 mei 2021. Het is de tweede keer... 14 oktober 2020 - 13:47