(Foto: Marius van Deursen)

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Blok

vrijdag 10 januari 2020 - 09:19|

SOMEREN – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Someren in het gemeentehuis zag een bomvolle zaal dinsdagavond de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Dilia Blok. Ze gaf opnieuw een gevatte, maar zeer duidelijke speech wat er in 2020 allemaal gaat gebeuren.

Burgemeester Blok begon haar toespraak met een fijne boodschap dat de gemeente Someren weer kon terugkijken op een veilige oud en nieuw-viering. De brandweer hoefde niet uit te rukken en de politie had slechts twee meldingen van geluidoverlast ofwel vernieling. “Waar ik vorig jaar de vernieling van de vogelkijkhut moest melden (en u iets beloofde), blijft de schade dit jaar, voor zover ik nu weet, beperkt tot een aantal prullenbakken en een kombord.” Zoals altijd was Blok weer zeer gevat in haar toespraak. “Tijdens het voorbereiden van deze nieuwjaarstoespraak dwaalden mijn gedachten naar alle gebeurtenissen van 2019. Wat was het weer een dynamisch en héét jaar: 25 en 26 juli werd het hier zelfs meer dan 40 graden. Gelukkig heb ik mijn net iets te hete appartement verlaten en zit ik nu fijn in een goed gekoeld huis”, aldus Blok met een knipoog naar haar speech van vorig jaar. Maar 2019 had ook een keerzijde. “Teveel verdriet en zorgen om mensen en situaties die mij als burgemeester, als inwoner en als Dilia geraakt hebben, zowel werkgerelateerd als privé. Ik denk dan op de eerste plaats aan families en vriendengroepen waar groot verlies of verdriet was door ernstige ziekte of ernstige ongevallen. Het voelt goed dat we elkaar in Someren ook in deze situaties weten te vinden en steunen waar nodig.”

2020
De burgemeester nam tevens de tijd om vooruit te kijken. “Anno 2020 is het voor een gemeente een grote opgave om juiste invulling te geven aan de toekomst. Het is een ingewikkelde wereld om ons heen. Er is veel gaande. Denkt u maar eens aan: De stikstofproblematiek en de daarmee samenhangende crisis in de agrarische sector, het PFAS vraagstuk, het klimaatakkoord en de bijbehorende klimaatdiscussie, de woningnood, de financiële situatie van gemeentes met daaraan gekoppeld de zorgkosten die voor gemeenten niet meer op te brengen zijn, de normalisering van (veel) alcohol- en drugsgebruik, de toename van sociale problematiek in buurten, criminaliteit en gewelddadigheid, de verharding van discussies, afname van respectvolle omgang met elkaar, de toename van zorg- en veiligheidsvraagstukken a.g.v. psychische omstandigheden, de juridisering van onze maatschappij, de toekomst van Nederlandse tradities, de sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur en de georganiseerde misdaad die het lokale gezag ondermijnt, verslechtert veiligheid, leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. Binnen deze context, die zo niet al te vrolijk overkomt realiseer ik me, hebben wij voor 2020 toch gewoon weer het positieve voornemen om ons, binnen en buiten Someren, voor de volle 100% in te zetten voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. En ‘alles overwegende’, het algemeen belang dienende, zullen we weer de nodige besluiten nemen en komen tot nieuw beleid."

'Stilstand is achteruitgang…ik vind dat we het lef moeten hebben om te durven bewegen'

Modernisering
Een belangrijk speerpunt uit de toespraak: het moderniseren van de gemeenteraad. Burgemeester Blok gaf met enkele punten aan wat het plan omvat. “Voorafgaand aan de vierwekelijkse commissievergaderingen zal er een uitgebreid spreekrecht ingevoerd worden, de raadsvoorstellen zullen aantrekkelijker leesbaar gemaakt worden en de communicatie over vergaderingen, bijeenkomsten en besluiten zal geïntensiveerd worden.” Verder gaat Someren aan de slag met eenzaamheid. “Er wordt een plan van aanpak gemaakt om eenzaamheid onder ouderen en jongeren tegen te gaan. Daar hebben wij ook u als inwoner hard bij nodig.” Ook het buitengebied werd genoemd. "Ons grote buitengebied is nog meer dan voorheen aan verandering onderhevig. We willen samen met de agrarische sector werken aan een gezonde toekomst, zowel voor hen die willen blijven ondernemen als voor hen die gaan stoppen.  De onvermijdelijke transitie van deze, van oudsher, zeer bepalende sector in Someren, moet leiden tot een mooier en economisch vitaler buitengebied in de toekomst. We blijven werken aan een aantrekkelijk gebied om op een andere manier te ondernemen, goed te wonen en te recreëren. Van groot belang is daarom dat we meer m2’s bedrijventerrein mogen ontwikkelen om zo bedrijven en werkgelegenheid te behouden. Onze inzet daarvoor in de Peelregio en bij de provincie is erop gericht om lokaal en regionaal meer ontwikkelmogelijkheden te creëren. De betrokkenheid bij Brainport schept volop kansen voor de toekomst en voor Someren komt er een integrale visie op de ontwikkeling van het centrumgebied. Blok sloot af met de volgende woorden. “Voor mij was 2019 dus een jaar waarop ik vooral met trots terugkijk op hoe wij met elkaar bij voor- en tegenspoed inhoud geven aan het wonen, werken en samenleven in Someren, Someren-Eind, Lierop en Someren-Heide. En de nieuwe vogelkijkhut. Tja, haastige spoed is zelden goed, maar goed komt het in 2020!

Gerelateerde nieuwsberichten

De Ruchte is ‘corona-proof’ SOMEREN – Theater De Ruchte is vanaf deze week volledig ‘corona-proof’. De zaal is volledig omgetoverd tot een sfeervolle huiskamer waar de komende maanden enkele voorstellingen gehouden kunnen worden. Tim... 8 juli 2020 - 14:50
Verbouwing Varendonck gaat door SOMEREN - De verbouwing van het Varendonck College in Someren gaat door. Het overgrote deel van de gemeenteraad besloot donderdagavond dat een verbouwing noodzakelijk is. Kosten: 7,2 miljoen euro, waarvan... 8 juli 2020 - 13:56
Eindelijk! SOMEREN - In theater De Ruchte vond afgelopen donderdag de lintjesregen plaats. De gedecoreerden kregen na lang wachten eindelijk hun lintje opgespeld. Op 24 april kregen Tiny Steenbakkers-Breukers, Ad Bergmans,... 8 juli 2020 - 13:29
Politie doet inval in Vaarselstraat SOMEREN - De recherche is woensdag binnengevallen bij een pand aan de Vaarselstraat in Someren. De politie doet geen uitspraken over de aanleiding van het onderzoek. De recherche kwam met... 8 juli 2020 - 13:05
Raster geplaatst in Lierop LIEROP - In Lierop is afgelopen zaterdag aan de Broekkant een speciaal anti-wolvenraster geplaatst. Een aantal weken geleden sloeg een wolf toe bij schapenhouder Bert Mostert. Een schaap werd gedood... 8 juli 2020 - 13:01
Kennedy Challenge van start SOMEREN - Op zaterdag 4 juli ging op het Wilhelminaplein in Someren, na een feestelijke ceremonie, de Kennedy Challenge van start. Anders dan anders, maar niet minder feestelijk. Om wandelaars... 8 juli 2020 - 12:58