De plek waar het zonnepark moet komen.

Initiatiefnemer moet opnieuw om de tafel

vrijdag 15 november 2019 - 11:40|

SOMEREN/LIEROP – Het zonnepark aan de Lungendonk krijgt voorlopig nog geen vergunning. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd door de Somerense politiek besloten dat initiatiefnemer TPSolar eerst weer het gesprek met aanwonenden moet aangaan om enkele bezwaren weg te nemen. Wel werd een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. 

Vorig jaar spraken de fracties enkele spelregels af met betrekking tot de aanleg van zonneparken. Plannen voor zonneparken die groter zijn dan tien hectare moesten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Kleinere parken werden dan door het college beoordeeld. Zonnepark-ontwikkelaar TPSolar dacht aan de volwaarden te hebben voldaan, maar vrijwel alle fracties hadden kritiek op het plan. Volgens de Somerense politiek voldoet de ontwikkelaar niet of nauwelijks aan de gestelde eisen. Echter, de initiatiefnemer kreeg wel groen licht omdat het één plus haalde van de negen die mogelijk zijn op de zonneladder. Daarmee voldeed het plan dus wel degelijk aan de voorwaarden die de gemeente gesteld had.

Punten
Veel politici waren niet te spreken over de gang van zaken, maar zagen zich genoodzaakt om het plan wel goed te keuren, met in het achterhoofd de motie ingediend door de Gemeenschapslijst, Leefbaar Someren, Zummers Belang/CDA, en de PvdA. In deze motie vragen de partijen om opnieuw in gesprek te gaan met de zonnepark-ontwikkelaar en met hen te bespreken hoe ze meer punten kunnen scoren op de zonneladder. Ook willen zij de vergunning niet eerder verlenen voordat de initiatiefnemer nogmaals in gesprek is gegaan met de omwonenden. Dit om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de omgeving. Tevens wordt er gesproken om het zonneparkbeleid van de gemeente te evalueren en zo nodig aan te passen. De motie werd bijna unaniem aangenomen.

Spelregels
De partijen waren het afgelopen raadsvergadering wel eens dat je tijdens ‘het spel’ niet de spelregels kunt veranderen. Het merendeel van de politici zit dus met hun eigen beleid in de maag. Fractievoorzitter van Wij Zijn Someren/VVD Jules Klessens vindt ook dat er gekeken moet worden naar het beleid dat een jaar geleden is vastgesteld. Dat voldoet niet, blijkt na het eerste voorstel voor een groot zonnepark. “Deze aanvraag ligt er nu en daar kunnen we juridisch niet veel meer aan doen. We doen wel een oproep aan de initiatiefnemer: ga met direct aanwonenden in gesprek en kijk of tegemoetgekomen kan worden aan de bezwaren.” Daarmee sloot de partij zich aan bij de ingediende motie. Wethouder Guido Schoolmeesters zei al toe dat TPSolar het plan nog eens tegen het licht wil houden om te kijken of er meer plussen te behalen zijn. Ook een gesprek met de buurt komt er. Marco Stolwijk, fractievoorzitter van de Lijst Someren-Heide, was de enige die het park volledig wilde laten vallen. Volgens hem voldoet het park niet aan het beleid en liggen er veel betere plannen ‘op de plank’. “Deze plannen halen veel meer plussen op de zonneladder, maar moeten achteraan aansluiten omdat zij zich wel hebben beziggehouden met de ladder. Dat is raar”, aldus Stolwijk. 

Gerelateerde nieuwsberichten

De Ruchte is ‘corona-proof’ SOMEREN – Theater De Ruchte is vanaf deze week volledig ‘corona-proof’. De zaal is volledig omgetoverd tot een sfeervolle huiskamer waar de komende maanden enkele voorstellingen gehouden kunnen worden. Tim... 8 juli 2020 - 14:50
Verbouwing Varendonck gaat door SOMEREN - De verbouwing van het Varendonck College in Someren gaat door. Het overgrote deel van de gemeenteraad besloot donderdagavond dat een verbouwing noodzakelijk is. Kosten: 7,2 miljoen euro, waarvan... 8 juli 2020 - 13:56
Eindelijk! SOMEREN - In theater De Ruchte vond afgelopen donderdag de lintjesregen plaats. De gedecoreerden kregen na lang wachten eindelijk hun lintje opgespeld. Op 24 april kregen Tiny Steenbakkers-Breukers, Ad Bergmans,... 8 juli 2020 - 13:29
Politie doet inval in Vaarselstraat SOMEREN - De recherche is woensdag binnengevallen bij een pand aan de Vaarselstraat in Someren. De politie doet geen uitspraken over de aanleiding van het onderzoek. De recherche kwam met... 8 juli 2020 - 13:05
Raster geplaatst in Lierop LIEROP - In Lierop is afgelopen zaterdag aan de Broekkant een speciaal anti-wolvenraster geplaatst. Een aantal weken geleden sloeg een wolf toe bij schapenhouder Bert Mostert. Een schaap werd gedood... 8 juli 2020 - 13:01
Kennedy Challenge van start SOMEREN - Op zaterdag 4 juli ging op het Wilhelminaplein in Someren, na een feestelijke ceremonie, de Kennedy Challenge van start. Anders dan anders, maar niet minder feestelijk. Om wandelaars... 8 juli 2020 - 12:58