De plek waar het zonnepark moet komen.

Initiatiefnemer moet opnieuw om de tafel

vrijdag 15 november 2019 - 11:40|

SOMEREN/LIEROP – Het zonnepark aan de Lungendonk krijgt voorlopig nog geen vergunning. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd door de Somerense politiek besloten dat initiatiefnemer TPSolar eerst weer het gesprek met aanwonenden moet aangaan om enkele bezwaren weg te nemen. Wel werd een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. 

Vorig jaar spraken de fracties enkele spelregels af met betrekking tot de aanleg van zonneparken. Plannen voor zonneparken die groter zijn dan tien hectare moesten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Kleinere parken werden dan door het college beoordeeld. Zonnepark-ontwikkelaar TPSolar dacht aan de volwaarden te hebben voldaan, maar vrijwel alle fracties hadden kritiek op het plan. Volgens de Somerense politiek voldoet de ontwikkelaar niet of nauwelijks aan de gestelde eisen. Echter, de initiatiefnemer kreeg wel groen licht omdat het één plus haalde van de negen die mogelijk zijn op de zonneladder. Daarmee voldeed het plan dus wel degelijk aan de voorwaarden die de gemeente gesteld had.

Punten
Veel politici waren niet te spreken over de gang van zaken, maar zagen zich genoodzaakt om het plan wel goed te keuren, met in het achterhoofd de motie ingediend door de Gemeenschapslijst, Leefbaar Someren, Zummers Belang/CDA, en de PvdA. In deze motie vragen de partijen om opnieuw in gesprek te gaan met de zonnepark-ontwikkelaar en met hen te bespreken hoe ze meer punten kunnen scoren op de zonneladder. Ook willen zij de vergunning niet eerder verlenen voordat de initiatiefnemer nogmaals in gesprek is gegaan met de omwonenden. Dit om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de omgeving. Tevens wordt er gesproken om het zonneparkbeleid van de gemeente te evalueren en zo nodig aan te passen. De motie werd bijna unaniem aangenomen.

Spelregels
De partijen waren het afgelopen raadsvergadering wel eens dat je tijdens ‘het spel’ niet de spelregels kunt veranderen. Het merendeel van de politici zit dus met hun eigen beleid in de maag. Fractievoorzitter van Wij Zijn Someren/VVD Jules Klessens vindt ook dat er gekeken moet worden naar het beleid dat een jaar geleden is vastgesteld. Dat voldoet niet, blijkt na het eerste voorstel voor een groot zonnepark. “Deze aanvraag ligt er nu en daar kunnen we juridisch niet veel meer aan doen. We doen wel een oproep aan de initiatiefnemer: ga met direct aanwonenden in gesprek en kijk of tegemoetgekomen kan worden aan de bezwaren.” Daarmee sloot de partij zich aan bij de ingediende motie. Wethouder Guido Schoolmeesters zei al toe dat TPSolar het plan nog eens tegen het licht wil houden om te kijken of er meer plussen te behalen zijn. Ook een gesprek met de buurt komt er. Marco Stolwijk, fractievoorzitter van de Lijst Someren-Heide, was de enige die het park volledig wilde laten vallen. Volgens hem voldoet het park niet aan het beleid en liggen er veel betere plannen ‘op de plank’. “Deze plannen halen veel meer plussen op de zonneladder, maar moeten achteraan aansluiten omdat zij zich wel hebben beziggehouden met de ladder. Dat is raar”, aldus Stolwijk. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Lustrumeditie Dorpsquiz Someren SOMEREN – De dorpsquiz in Someren is jarig en dat moet gevierd worden. Geheel in stijl besloot de organisatie dit jaar te gaan voor het thema ‘Feest’, en dat wordt... 13 december 2019 - 14:43
Kunst- en beleefmarkt Samen in de Loove SOMEREN - In en rond ontmoetingscentrum de Viersprong vindt op vrijdag 13 december een kunst- en beleefmarkt plaats van 18.00 uur tot 21.00 uur. Geïnteresseerden kunnen een bezoek aan de... 12 december 2019 - 15:02
Kerstconcert in Lieropse koepelkerk LIEROP – Het Heezer Vocaal Ensemble geeft komende zondag een kerstconcert in de koepelkerk in Lierop. Het optreden staat in het teken van het mysterie van Kerstmis. Het Heezer Vocaal... 9 december 2019 - 11:33
Paarden ontsnapt in Someren SOMEREN - Agenten keken vannacht vreemd op toen ze in de Boerenkamplaan in Someren twee paarden tegenkwamen. De agenten hebben de dieren in een wei weten te drijven, op de... 7 december 2019 - 09:17
Waterschapsbelasting Aa en Maas en De Dommel stijgt licht REGIO – Waterschap Aa en Maas voert komend jaar een lichte belastingverhoging door. Een gemiddeld huishouden gaat op jaarbasis in ieder geval 1,34 euro, ofwel 0.4 procent meer betalen, voor... 6 december 2019 - 10:52
Somerense tweede op WK SOMEREN/MUMBAI - Somerense dj Cynthia Lacle is afgelopen week tweede geworden bij het wereldkampioenschap dj'en voor vrouwen in het Indiase Mumbai. Lacle is sinds 2012 actief als diskjockey. De 22-jarige... 6 december 2019 - 09:48