Someren presenteerde afgelopen donderdag hun begroting voor 2020. (Foto: Frans Klaus)

Gemeente presenteert begroting

donderdag 17 oktober 2019 - 11:11|Jordy van de Brug

SOMEREN – De gemeente Someren heeft de financiën voorlopig op orde. Dat bleek uit de presentatie van de begroting afgelopen donderdag. Een overzicht van de belangrijkste punten uit de begroting.

Het was enkele maanden geleden even schrikken. De gemeente maakte in de Kadernota 2020 bekend dat er een negatief saldo te zien was. Dit was niet te wijten aan het eigen vermogen van de gemeente Someren, maar aan het feit dat, er net als in vele andere gemeenten in Nederland, een aanzienlijke stijging van de jaarlijkse lasten voor jeugdhulp bij kwam. Een besluit vanuit Den Haag zorgde voor een negatief saldo. Toch heeft de gemeente het voor elkaar gekregen om de begroting sluitend te maken. “Someren staat er goed voor”, zegt wethouder Guido Schoolmeesters van financiën. “Stijgende kosten kunnen worden opgevangen. Het doet nog niet echt zeer.” Al zullen de inwoners van de gemeente Someren wel iets merken in de portemonnee.

Onroerendezaakbelasting (OZB)
De OZB stijgt. Er moet volgens de gemeente zeven procent meer binnenkomen: twee voor de inflatiecorrectie, vijf als verhoging om de begroting rond te krijgen. Hoe dat per huishouden uitpakt, is nog niet te zeggen: er zijn woningen bijgekomen en panden zijn in waarde toegenomen waardoor de ozb al hoger wordt, geeft burgemeester Dilia Blok aan tijdens de presentatie. Een andere maatregel die de Somerenaar in de portemonnee treft is de stijging van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Als gevolg van de hagelstorm die Someren teisterde in 2016 werden de tarieven uit coulance voor gedupeerden in de jaren daarna niet verhoogd tot kostendekkende tarieven. “Inmiddels blijkt echter dat genoemde tekorten structureel van aard zijn. Om deze reden zijn we genoodzaakt deze voor 2020 te verhogen”, zegt Blok. De afvalstoffenheffing/reinigingsrechten wordt geheven door middel van een vast recht in combinatie met een bedrag per lediging van een afvalcontainer (Diftar). Het vast tarief per aansluiting voor 2020 wordt verhoogd met 67 procent ten opzichte van het tarief van 2019 en wordt hiermee 11,85 euro per maand.

Rotonde Witvrouwenbergweg
Waar in 2018 nog werd gesproken van een grote verbouwing aan het verkeersknelpunt aan de rotonde aan de Witvrouwenbergweg, is het nu de omgekeerde wereld. Anderhalf miljoen euro werd er uitgetrokken voor het project. Dit jaar is besloten het project ‘on hold’ te zetten. “Een degelijk groot en duur project willen we nu niet uitvoeren. We kunnen het geld beter in andere zaken investeren. De tijdwinst van enkele minuten weegt niet op tegen de kosten”, aldus Guido Schoolmeesters. Wel komt er een vervolgonderzoek naar verbeteringsmogelijkheden voor de verkeersafwikkeling. 


De rotonde aan de Witvrouwenbergweg wordt voorlopig niet aangepakt. 

Milieustraat
Someren en Asten slaan samen de handen ineen om de milieustraat te renoveren. Een flink investeringsproject voor beide gemeenten. 690.000 euro is er mee gemoeid. Someren neemt 54 procent voor zijn rekening. Asten 46 procent. Wanneer er begonnen wordt aan de renovatie is nog niet duidelijk. 

Centrumvisie
Ook wordt er in de begroting aandacht geschonken aan het centrum van Someren, want dat mag zoals wethouder Louis Swinkels het beschrijft wel eens aangepakt worden. Oplossing: Een centrumvisie. Tevens krijgt Someren een ‘centrumregisseur’ Een ervaren iemand die in ieder geval een jaar fulltime aan de slag gaat om te kijken hoe het centrum verbeterd kan worden. ”Van een plaats om te kopen naar een plaats om elkaar te ontmoeten”, zegt wethouder Swinkels. Deze regisseur betrekt hierbij nadrukkelijk de vastgoedeigenaren, horeca-ondernemers, detailhandel, instituten, bewoners en gemeente.

Overig
In de begroting zijn ook andere grote projecten en beslissingen opgenomen. Zo wordt er 179.000 euro vrijgemaakt voor meer inzet van opsporingsambtenaren (boa's), die zich vaker bij evenementen laten zien. Komt er nieuwbouw voor kinderopvang/ basisschool ’t Rendal in Lierop en worden maatregelen getroffen in het kader van het project recreatie en toerisme. Op het gebied van het sociaal domein worden voorstellen gedaan om verder aan de slag te gaan met de jeugdproblematiek. Het thema duurzaamheid is een van de thema's die in 2020 centraal staat bij de gemeente. Voorlichting aan de bewoners is hierbij een belangrijk aspect. Hiertoe zal in het plan Groote Hoeve een informatiecentrum worden geopend. 

Stimulans
Een project waar Someren voorop loopt is het stimuleren van leefbaarheid en levendigheid binnen de gemeente. “Wij willen het basisonderwijs stimuleren meer muzieklessen aan te bieden. Ook zijn we tevreden als toneel- en theater een prominentere rol in het onderwijs vormt”, aldus burgemeester Blok. De volledige begroting is te lezen op: someren.begroting-2020.nl. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Gemeente stemt in met begroting SOMEREN – Tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag heeft de gemeente Someren unaniem ingestemd met de begroting 2020. Het was enkele maanden geleden even schrikken. De gemeente maakte in... 15 november 2019 - 14:24
Initiatiefnemer moet opnieuw om de tafel SOMEREN/LIEROP – Het zonnepark aan de Lungendonk krijgt voorlopig nog geen vergunning. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd door de Somerense politiek besloten dat initiatiefnemer TPSolar eerst weer het... 15 november 2019 - 11:40
Sinterklaas zet voet aan wal SOMEREN – Nog een paar nachtjes slapen en dan is hij in het land. Sinterklaas en zijn zwarte pieten zetten dan weer voet in Brabant. De sint doet ook de... 15 november 2019 - 09:57
Politie pakt vuurwerkoverlast aan SOMEREN - Afgelopen weken heeft de politie meerdere meldingen ontvangen omtrent vuurwerkoverlast. Zij doen er op dit moment alles aan om alle meldingen aan te pakken. Inmiddels hebben enkele meldingen... 12 november 2019 - 13:26
Vloerenbedrijf Engelen is Somerense Ondernemer van het Jaar SOMEREN - Vloerenbedrijf Engelen is vrijdagavond uitgeroepen tot 'Somerense Ondernemer van het Jaar 2019'. Tijdens de finale-avond wist het Somerense bedrijf af te rekenen met de overgebleven concurrenten Herberghe de... 9 november 2019 - 21:52
Inwoners staan achter de boeren SOMEREN – De boeren laten zich de laatste weken flink gelden. Massaal trokken zij naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren. Ook in Den Bosch kreeg de politiek... 8 november 2019 - 15:07