Someren presenteerde afgelopen donderdag hun begroting voor 2020. (Foto: Frans Klaus)

Gemeente presenteert begroting

donderdag 17 oktober 2019 - 11:11|Jordy van de Brug

SOMEREN – De gemeente Someren heeft de financiën voorlopig op orde. Dat bleek uit de presentatie van de begroting afgelopen donderdag. Een overzicht van de belangrijkste punten uit de begroting.

Het was enkele maanden geleden even schrikken. De gemeente maakte in de Kadernota 2020 bekend dat er een negatief saldo te zien was. Dit was niet te wijten aan het eigen vermogen van de gemeente Someren, maar aan het feit dat, er net als in vele andere gemeenten in Nederland, een aanzienlijke stijging van de jaarlijkse lasten voor jeugdhulp bij kwam. Een besluit vanuit Den Haag zorgde voor een negatief saldo. Toch heeft de gemeente het voor elkaar gekregen om de begroting sluitend te maken. “Someren staat er goed voor”, zegt wethouder Guido Schoolmeesters van financiën. “Stijgende kosten kunnen worden opgevangen. Het doet nog niet echt zeer.” Al zullen de inwoners van de gemeente Someren wel iets merken in de portemonnee.

Onroerendezaakbelasting (OZB)
De OZB stijgt. Er moet volgens de gemeente zeven procent meer binnenkomen: twee voor de inflatiecorrectie, vijf als verhoging om de begroting rond te krijgen. Hoe dat per huishouden uitpakt, is nog niet te zeggen: er zijn woningen bijgekomen en panden zijn in waarde toegenomen waardoor de ozb al hoger wordt, geeft burgemeester Dilia Blok aan tijdens de presentatie. Een andere maatregel die de Somerenaar in de portemonnee treft is de stijging van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. Als gevolg van de hagelstorm die Someren teisterde in 2016 werden de tarieven uit coulance voor gedupeerden in de jaren daarna niet verhoogd tot kostendekkende tarieven. “Inmiddels blijkt echter dat genoemde tekorten structureel van aard zijn. Om deze reden zijn we genoodzaakt deze voor 2020 te verhogen”, zegt Blok. De afvalstoffenheffing/reinigingsrechten wordt geheven door middel van een vast recht in combinatie met een bedrag per lediging van een afvalcontainer (Diftar). Het vast tarief per aansluiting voor 2020 wordt verhoogd met 67 procent ten opzichte van het tarief van 2019 en wordt hiermee 11,85 euro per maand.

Rotonde Witvrouwenbergweg
Waar in 2018 nog werd gesproken van een grote verbouwing aan het verkeersknelpunt aan de rotonde aan de Witvrouwenbergweg, is het nu de omgekeerde wereld. Anderhalf miljoen euro werd er uitgetrokken voor het project. Dit jaar is besloten het project ‘on hold’ te zetten. “Een degelijk groot en duur project willen we nu niet uitvoeren. We kunnen het geld beter in andere zaken investeren. De tijdwinst van enkele minuten weegt niet op tegen de kosten”, aldus Guido Schoolmeesters. Wel komt er een vervolgonderzoek naar verbeteringsmogelijkheden voor de verkeersafwikkeling. 


De rotonde aan de Witvrouwenbergweg wordt voorlopig niet aangepakt. 

Milieustraat
Someren en Asten slaan samen de handen ineen om de milieustraat te renoveren. Een flink investeringsproject voor beide gemeenten. 690.000 euro is er mee gemoeid. Someren neemt 54 procent voor zijn rekening. Asten 46 procent. Wanneer er begonnen wordt aan de renovatie is nog niet duidelijk. 

Centrumvisie
Ook wordt er in de begroting aandacht geschonken aan het centrum van Someren, want dat mag zoals wethouder Louis Swinkels het beschrijft wel eens aangepakt worden. Oplossing: Een centrumvisie. Tevens krijgt Someren een ‘centrumregisseur’ Een ervaren iemand die in ieder geval een jaar fulltime aan de slag gaat om te kijken hoe het centrum verbeterd kan worden. ”Van een plaats om te kopen naar een plaats om elkaar te ontmoeten”, zegt wethouder Swinkels. Deze regisseur betrekt hierbij nadrukkelijk de vastgoedeigenaren, horeca-ondernemers, detailhandel, instituten, bewoners en gemeente.

Overig
In de begroting zijn ook andere grote projecten en beslissingen opgenomen. Zo wordt er 179.000 euro vrijgemaakt voor meer inzet van opsporingsambtenaren (boa's), die zich vaker bij evenementen laten zien. Komt er nieuwbouw voor kinderopvang/ basisschool ’t Rendal in Lierop en worden maatregelen getroffen in het kader van het project recreatie en toerisme. Op het gebied van het sociaal domein worden voorstellen gedaan om verder aan de slag te gaan met de jeugdproblematiek. Het thema duurzaamheid is een van de thema's die in 2020 centraal staat bij de gemeente. Voorlichting aan de bewoners is hierbij een belangrijk aspect. Hiertoe zal in het plan Groote Hoeve een informatiecentrum worden geopend. 

Stimulans
Een project waar Someren voorop loopt is het stimuleren van leefbaarheid en levendigheid binnen de gemeente. “Wij willen het basisonderwijs stimuleren meer muzieklessen aan te bieden. Ook zijn we tevreden als toneel- en theater een prominentere rol in het onderwijs vormt”, aldus burgemeester Blok. De volledige begroting is te lezen op: someren.begroting-2020.nl. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Brommer en tractor botsen in Lierop LIEROP - Bij een ongeval aan de Mierloseweg in Lierop is vrijdag een brommerrijder lichtgewond geraakt. Deze kwam in botsing met een tractor. Het ongeval gebeurde rond 12.15 uur. De... 22 mei 2020 - 12:56
Speciale bingoavond nu al een groot succes SOMEREN - Nu het gehele theaterprogramma er een tijd uitligt is het omschakelen geblazen voor theater De Ruchte. Vandaar dat zij met een speciale avond komen: ‘De Goede Doelen Bingo... 21 mei 2020 - 16:33
'Veehouderij maakt niet ziek' PEELREGIO – Boeren willen een breed en onpartijdig onderzoek naar het verband tussen luchtkwaliteit en corona. “Het onderzoek dat landbouwminister Carola Schouten laat uitvoeren door het RIVM is stigmatiserend, vooringenomen... 21 mei 2020 - 10:35
Inzamelactie taxussnoeisel voor de strijd tegen kanker PEELREGIO – De stichting Taxus Taxi gaat vanaf 1 juni weer taxussnoeisel inzamelen. Taxusnaalden bevatten de stof taxol, de basisgrondstof voor de productie van medicijnen voor chemotherapie. Vorig jaar heeft... 21 mei 2020 - 10:17
Kappers na weken weer open SOMEREN-EIND – Na een wekenlange sluiting, die voor velen voelde als jaren, was het vorige week eindelijk zover: de deur van de kapsalon mocht weer open, zij het met zeer... 20 mei 2020 - 11:13
Politie zoekt doorrijder na aanrijding in Lierop LIEROP - Bij een aanrijding aan de Broekkant in Lierop is dinsdagmiddag een fietser gewond geraakt. Deze kwam in botsing met een bestelbus, waarvan de bestuurder daarna doorreed. De politie... 20 mei 2020 - 07:56