Het gemeentehuis in Someren. (Foto: Frans Klaus)

Gemeenteraad Someren gaat samen de strijd aan

vrijdag 14 juni 2019 - 12:48|Jordy van de Brug

SOMEREN – Afgelopen maand werd de gemeente Someren vrij plotseling geconfronteerd met een niet sluitende meerjarenbegroting. Na jaren van financiële voorspoed ziet het er in 2020 niet meer zo rooskleurig uit voor de gemeente. De begroting voor 2020 laat op dit moment een geschat tekort van 1,1 miljoen euro zien. Dit kan zelfs oplopen tot 1,4 miljoen in 2023. Afgelopen donderdag liet de raad in Someren zien het samen te willen oplossen.

Er zijn verschillende redenen voor het ineens ontstane tekort. De voornaamste reden is de jeugdhulpverlening. Deze kosten stegen de afgelopen jaren flink nadat de vergoeding vanuit het Rijk afnam. Sinds de decentralisatie in 2015 is de verantwoordelijkheid van de jeugdhulp meer bij de gemeenten komen te liggen. Dat betekent extra kosten. Op dit moment sluiten ze niet meer aan bij de meerjarenbegroting van de gemeente, waardoor nu 700.000 euro per jaar dient te worden bij begroot. Daarbij opgeteld de wijzigingen op financieel-technisch vlak, omdat de technische voorschriften strikter toezien op het onderscheid in structurele en incidentele begrotingen. Hierdoor moeten schattingen die de gemeente in het verleden als incidenteel aanmerkten niet meer als incidenteel beschouwen, maar moeten ze structureel in de begroting worden opgenomen. Het structurele begrotingssaldo neemt daardoor drastisch af en wordt zelfs negatief. Dit heeft als nadeel dat het niet meer eenmalig met reserves kan worden opgevangen. 

''De burgers mogen absoluut niet de dupe zijn'

Samen
Afgelopen donderdag werd de kadernota in de gemeenteraad besproken. Alle zes partijen waren het roerend met elkaar eens. ‘Wij moeten dit samen doen’. De zes politieke partijen stelden een week eerder al een lijstje samen met maatregelen voor de toekomst. Op het lijstje staat onder andere het faseren van investeringen, bijvoorbeeld gemeenschapshuis De Weijers, het kritisch analyseren en beoordelen van de uitgaven in de volle omvang van het sociaal domein en het verhogen van de onroerendezaakbelasting (ozb), al is deze optie ‘het laatste redmiddel’. “De burgers mogen absoluut niet de dupe zijn”, zegt fractievoorzitter van Lijst Someren-Heide Marco Stolwijk. Ook andere raadsleden waren het daar mee eens. “Wij zien liever geen verhoging van de ozb, al is het niet onbespreekbaar”, aldus Angelique Nagel, fractievoorzitter van het Zùmmers Belang/CDA. Fractievoorzitter van Wij zijn Someren Jules Klessens en CDA-raadslid Twan van den Boomen kwamen met de optie om projecten die nog niet gestart zijn toch nog eens tegen het licht te houden. Zo werden er vraagtekens geplaatst bij het project ‘rotonde Witvrouwenbergweg-Provincialeweg’, waar ruim 1,5 miljoen euro mee gemoeid is. Van den Boomen: “Het gaat hier om veel geld. En dat alles voor een kleine file die er ontstaat. Ja, dat is vervelend, maar het is nu geen prioriteit meer.” “Bepaalde rehabilitaties van wegen kunnen wel even wachten. We gaan altijd voor goud wat betreft het wegennet, maar het kan ook wel eens zilver zijn”, vult Stolwijk aan.

Spoorboekje
De raad stelt nu dat de begroting de komende vier jaar niet steeds sluitend hoeft te zijn. Als dat in de meerjarenbegroting in 2020 of in 2023 maar wel het geval is, anders accepteert de provincie dat niet. De gemeenteraad geeft nu de opdracht aan het college om in de zomermaanden een ‘spoorboekje’ te ontwikkelen wat leidt tot een plan van aanpak voor de lange termijn. “De prioriteit ligt nu even op de korte termijn. Daar gaan we samen de strijd aan tegen het tekort. Dat is de kracht van deze raad. Iedereen kon ‘schieten’ op het college, maar niemand heeft dat gedaan, omdat het niet de tijd is om dat te doen”, aldus Klessens. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Alcoholcontrole in Lierop LIEROP - De politie heeft maandagavond een alcoholcontrole gehouden aan de Steemertseweg in Lierop. Één automobilist was onder invloed van alcohol en kreeg een proces-verbaal. In totaal werden er 156... 17 september 2019 - 16:56
Bierdoppen massaal ingeleverd SOMEREN - De bierdoppeninleverdag in Someren is weer een groot succes geworden. Uit alle hoeken en gaten werden er afgelopen zondag doppen ingeleverd op het Wilhelminaplein. Het was soms een... 17 september 2019 - 12:34
Gedenkteken omgekomen Statenleden onthuld ’S-HERTOGENBOSCH/SOMEREN - Statenleden die in Tweede Wereldoorlog door geweld van de Duitsers om het leven kwamen, verdienen een herinnering in het provinciehuis. Dat was de strekking van de motie die... 16 september 2019 - 10:24
Opnieuw nul op het rekest voor Peter Schols SOMEREN - Somerenaar Peter Schols kreeg afgelopen donderdagavond tijdens de maandelijkse raadsvergadering opnieuw geen bevredigend antwoord. Schols mag geen wietplanten voor medicinaal gebruik in zijn achtertuin plaatsen, zo luidde het... 13 september 2019 - 14:45
De bevrijding van Someren en Asten De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek... 13 september 2019 - 13:16
Nieuwe oversteekplaats in Someren SOMEREN - Ter hoogte van Hotel Centraal en het Wapen van Someren is afgelopen week een nieuwe zichtbare oversteekplaats gemaakt. De oversteek is gemarkeerd met witte stippellijnen en er volgen... 13 september 2019 - 12:46