Het gemeentehuis in Someren. (Foto: Frans Klaus)

Gemeenteraad Someren gaat samen de strijd aan

vrijdag 14 juni 2019 - 12:48|Jordy van de Brug

SOMEREN – Afgelopen maand werd de gemeente Someren vrij plotseling geconfronteerd met een niet sluitende meerjarenbegroting. Na jaren van financiële voorspoed ziet het er in 2020 niet meer zo rooskleurig uit voor de gemeente. De begroting voor 2020 laat op dit moment een geschat tekort van 1,1 miljoen euro zien. Dit kan zelfs oplopen tot 1,4 miljoen in 2023. Afgelopen donderdag liet de raad in Someren zien het samen te willen oplossen.

Er zijn verschillende redenen voor het ineens ontstane tekort. De voornaamste reden is de jeugdhulpverlening. Deze kosten stegen de afgelopen jaren flink nadat de vergoeding vanuit het Rijk afnam. Sinds de decentralisatie in 2015 is de verantwoordelijkheid van de jeugdhulp meer bij de gemeenten komen te liggen. Dat betekent extra kosten. Op dit moment sluiten ze niet meer aan bij de meerjarenbegroting van de gemeente, waardoor nu 700.000 euro per jaar dient te worden bij begroot. Daarbij opgeteld de wijzigingen op financieel-technisch vlak, omdat de technische voorschriften strikter toezien op het onderscheid in structurele en incidentele begrotingen. Hierdoor moeten schattingen die de gemeente in het verleden als incidenteel aanmerkten niet meer als incidenteel beschouwen, maar moeten ze structureel in de begroting worden opgenomen. Het structurele begrotingssaldo neemt daardoor drastisch af en wordt zelfs negatief. Dit heeft als nadeel dat het niet meer eenmalig met reserves kan worden opgevangen. 

''De burgers mogen absoluut niet de dupe zijn'

Samen
Afgelopen donderdag werd de kadernota in de gemeenteraad besproken. Alle zes partijen waren het roerend met elkaar eens. ‘Wij moeten dit samen doen’. De zes politieke partijen stelden een week eerder al een lijstje samen met maatregelen voor de toekomst. Op het lijstje staat onder andere het faseren van investeringen, bijvoorbeeld gemeenschapshuis De Weijers, het kritisch analyseren en beoordelen van de uitgaven in de volle omvang van het sociaal domein en het verhogen van de onroerendezaakbelasting (ozb), al is deze optie ‘het laatste redmiddel’. “De burgers mogen absoluut niet de dupe zijn”, zegt fractievoorzitter van Lijst Someren-Heide Marco Stolwijk. Ook andere raadsleden waren het daar mee eens. “Wij zien liever geen verhoging van de ozb, al is het niet onbespreekbaar”, aldus Angelique Nagel, fractievoorzitter van het Zùmmers Belang/CDA. Fractievoorzitter van Wij zijn Someren Jules Klessens en CDA-raadslid Twan van den Boomen kwamen met de optie om projecten die nog niet gestart zijn toch nog eens tegen het licht te houden. Zo werden er vraagtekens geplaatst bij het project ‘rotonde Witvrouwenbergweg-Provincialeweg’, waar ruim 1,5 miljoen euro mee gemoeid is. Van den Boomen: “Het gaat hier om veel geld. En dat alles voor een kleine file die er ontstaat. Ja, dat is vervelend, maar het is nu geen prioriteit meer.” “Bepaalde rehabilitaties van wegen kunnen wel even wachten. We gaan altijd voor goud wat betreft het wegennet, maar het kan ook wel eens zilver zijn”, vult Stolwijk aan.

Spoorboekje
De raad stelt nu dat de begroting de komende vier jaar niet steeds sluitend hoeft te zijn. Als dat in de meerjarenbegroting in 2020 of in 2023 maar wel het geval is, anders accepteert de provincie dat niet. De gemeenteraad geeft nu de opdracht aan het college om in de zomermaanden een ‘spoorboekje’ te ontwikkelen wat leidt tot een plan van aanpak voor de lange termijn. “De prioriteit ligt nu even op de korte termijn. Daar gaan we samen de strijd aan tegen het tekort. Dat is de kracht van deze raad. Iedereen kon ‘schieten’ op het college, maar niemand heeft dat gedaan, omdat het niet de tijd is om dat te doen”, aldus Klessens. 

Gerelateerde nieuwsberichten

Egelpop bij D'n Egelantier SOMEREN - Voor de vierde keer werd zaterdag 13 juli het kleinschalige festival Egelpop georganiseerd.​ Ook dit jaar vond de editie plaats in café D'n Egelantier. Van 14.00 uur tot... 15 juli 2019 - 12:10
Zoeklicht maakt Wehrmachtshuisje compleet SOMEREN-HEIDE – Eindelijk was het moment daar. Een heus zoeklicht werd maandagmiddag het terrein vlakbij het Wehrmachtshuisje in Someren-Heide opgereden. Flink wat militairen waren uitgerukt om deze missie te laten... 12 juli 2019 - 10:55
Extra maatregelen voor hoogveen in De Peelvenen PEELREGIO – Met een pakket aan maatregelen hoopt Staatsbosbeheer het hoogveen in De Peelvenen de komende jaren te behouden en verder te versterken. Extra inzet moet ervoor zorgen dat overwoekering... 12 juli 2019 - 09:55
Someren worstelt met zelfkweek cannabis SOMEREN – Medicinale thuisteelt van cannabisplanten wel of niet toestaan? Een lastig onderwerp, vindt ook de Somerense politiek. Het gros van de partijen staat ervoor open – zij het onder... 12 juli 2019 - 09:36
Robert Hurkmans nieuwe voorzitter Joek SOMEREN - Tijdens de algemene ledenvergadering van vereniging Joek is afscheid genomen van voorzitter Geert Lenssen, die de vereniging 7 jaar geleid heeft. Het stokje wordt overgenomen door Robert Hurkmans... 10 juli 2019 - 16:07
Pastorie in Someren-Eind wordt herberg SOMEREN-EIND - De laatste tijd is in Someren-Eind en omstreken flink nagedacht over het toekomstig gebruik van de pastorie. Onlangs hebben een dertigtal jongeren deelgenomen aan een brainstormsessie hierover. De... 8 juli 2019 - 16:06