Ook tijdens de droge zomer vorig jaar was even sprake van een beregeningsverbod, maar zover kwam het uiteindelijk niet. En dus kon ook op het maïsveld nabij de Vlierdense molen gewoon worden gesproeid. (Archieffoto: Hein van Bakel)

Beregeningsverbod van de baan

vrijdag 5 april 2019 - 10:40|Maarten Driessen

REGIO – Agrariërs mogen hun grasland in april en mei in geval van nood gewoon beregenen, zo besloot waterschap Aa en Maas afgelopen maandag. Het grondwaterpeil is de voorgaande droge zomer nog niet te boven, maar deze maand viel er voldoende regen om boeren gerust te kunnen stellen. Wel zegt Aa en Maas een stevige vinger aan de pols te houden.

Alles hing maandag af van de zogenaamde ‘stoplichten-methode’. Het waterschap meet de grondwaterstand namelijk met behulp van peilbuizen verspreid door de regio. Als meer dan de helft van deze buizen op ‘rood’ staat, kan voor een beregeningsverbod worden gekozen. Agrariërs mogen dan geen grondwater gebruiken om hun grasland te besproeien. Maar zover komt het dus niet. “Het was vrij spannend, maar er zitten nog nét voldoende putten in het groen”, zegt loco-dijkgraaf Ernest de Groot van Aa en Maas. Het peil wordt daarom ook in de komende periode nauwlettend in de gaten gehouden. “Ik hoop dat het de komende weken nog behoorlijk gaat regenen. Met name hoger gelegen stukken zoals Sang en Goorkens in Lierop zitten nog steeds in het rood.”

‘Met name hoger gelegen stukken zitten nog steeds in het rood’

De eerder genomen droogtemaatregelen blijven dan ook intact. Aa en maas tracht in samenwerking met grondeigenaren het water vast te houden, bijvoorbeeld door de stuwen op veel plekken hoog te laten. De Groot is tevreden over de inzet van agrariërs. “Voordat we de maatregelen namen, hebben we contact gehad met de ZLTO. Ze wisten van de ‘stoplichten-methode’ en wilden een verbod per se voorkomen. De landbouwsector heeft zich zeer constructief opgesteld”, aldus De Groot. Sinds vorig jaar is iedere boer verplicht om een bedrijfswaterplan op te stellen, met daarin maatregelen om water op het eigen land vast te houden. Hoewel de meesten inmiddels zo’n plan hebben liggen, is volgens De Groot nog niet iedereen zover. “Daarom gaan we komend jaar steekproefsgewijs controleren. En we gaan met de sector in overleg, want ook op het gebied van grondverbetering is nog een slag te slaan. Als grond door zware machines wordt dichtgereden komt regenwater snel in sloten en beekdalen terecht. Daar valt dus nog winst te behalen.”

Laatste redmiddel
Het is niet zo dat de slingers maandag uitgingen, maar Rianne van Helmond is wel ‘heel erg blij’ met het besluit van Aa en Maas. De Ommelse melkveehoudster ziet het gras voor haar 280 koeien veiliggesteld. “Hoewel we merken dat het droog is, is beregenen op dit moment nog niet nodig. Echt zenuwachtig waren we dus ook niet. Maar ik ben blij dat er aan de landbouw is gedacht, want stel dat we het straks wel nodig hebben”, aldus Van Helmond, tevens bestuurslid van ZLTO Asten. Ze benadrukt dat beregenen een laatste redmiddel is. “We willen het eigenlijk niet, want het is een hoop gedoe en het is arbeidsintensief.” En dat is nog los van de extra kosten die het met zich meebrengt, omdat het systeem op diesel draait.

‘Ik ben blij dat er aan de landbouw is gedacht’

Ook het melkveebedrijf van Van Helmond leed vorig jaar onder de droogte, gras en mais leverden een derde minder opbrengst op. “We dachten altijd: het komt wel goed. Maar vorig jaar hebben we gemerkt dat het soms ook niet goed komt. Destijds was er ook even sprake van een beregeningsverbod, maar dat ging niet door. Toen was het echt spannend, want dat zou een ramp zijn geweest.”

Peilgestuurde drainage
Zelf lieten Van Helmond en haar man in 2013 peilgestuurde drainage aanleggen op hun grond grenzend aan de Astense Aa. Daarmee wordt het water niet meteen afgevoerd, maar deels in de bodem vastgehouden. “Dat was een behoorlijke investering, al werd een gedeelte gesubsidieerd. Met deze drainage kunnen we beregenen zolang mogelijk uitstellen. We zijn erg blij met dit systeem.” Het is één van de maatregelen uit hun eigen bedrijfswaterplan. “Ik denk dat onze leden binnen de ZLTO intussen allemaal zo’n plan hebben. We attenderen ze daar regelmatig op. Zelf zijn we afgelopen jaar door het waterschap gecontroleerd. Dat is prima, want als je samen iets afspreekt, dien je je daar ook aan te houden.” 

De situatie bij het naastgelegen waterschap De Dommel is minder rooskleurig. Dinsdag besloot De Dommel om voor een deel van zijn werkterrein wél een tijdelijk verbod in te stellen. Daaronder ook het stuk binnen de gemeente Someren waar het waterschap actief is. Agrariërs en andere grondeigenaren binnen het gebied mogen hun grasland tot 1 juni niet met grondwater beregenen. Waarnemend watergraaf Lex Huijbers van De Dommel: “Tot enkele jaren terug gold voor het hele stroomgebied een onttrekkingsverbod. Sinds enkele jaren was beregenen wel mogelijk als het grondwater hoog genoeg stond. Helaas hebben we dit jaar voor de hoge zandgronden wel een onttrekkingsverbod in moeten voeren.”

Tags

Gerelateerde nieuwsberichten

Buurtbus 266 verwelkomt 250.000ste reiziger SOMEREN - Buurtbus 266 heeft afgelopen maandag zijn 250.000ste reiziger mogen verwelkomen. In de Kerkstraat werd het heugelijke feit gevierd. De Deurnese Alicia van den Berkmortel was de gelukkige. Zij... 18 juni 2019 - 13:18
Eurosjopper: bier en bands op hoog niveau LIEROP - De zeventiende editie van Eurosjopper zit er weer op. Op het scoutingterrein in Lierop beleefde het publiek afgelopen zaterdag weer een dag vol met bekende en nog onbekende... 16 juni 2019 - 17:33
Genomineerden 'Somerense Ondernemer van het Jaar' zijn bekend SOMEREN - De drie genomineerden voor de titel ‘Somerense Ondernemer van het Jaar 2019’ zijn bekend. Vloerenbedrijf Engelen, Herberghe de Coeckepanne en Stokvis Optiek zijn de gelukkigen. Op woensdag 12... 14 juni 2019 - 13:14
Gemeenteraad Someren gaat samen de strijd aan SOMEREN – Afgelopen maand werd de gemeente Someren vrij plotseling geconfronteerd met een niet sluitende meerjarenbegroting. Na jaren van financiële voorspoed ziet het er in 2020 niet meer zo rooskleurig... 14 juni 2019 - 12:48
De kronieken van de Neerkantse familie Joosten (deel 1) De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek... 14 juni 2019 - 12:00
Geslaagden Varendonck College ASTEN/SOMEREN - Voor de examenleerlingen van het middelbaar onderwijs werd gisteren, woensdag 12 juni een einde gemaakt aan dagen van spanning. Zij hoorden of ze geslaagd zijn of niet. Hieronder... 13 juni 2019 - 13:06