In Someren is het nog niet zover, maar in Deurne wordt momenteel al aan het eerste zonnepark (De Vlaas) gewerkt. (Foto: Frans Klaus)

Someren wil komst zonneparken faseren

vrijdag 5 oktober 2018 - 13:45|Maarten Driessen

SOMEREN – Zorgen over wildgroei en een negatieve impact op het buitengebied. Daarom besloot de Somerense politiek eerder haar zonneparkenbeleid nogmaals tegen het licht te houden. Volgende week woensdag wordt de discussie hervat, en presenteert het college van B en W zijn nieuwe plannen. Of die de zorgen kunnen wegnemen, dat is nog maar de vraag.

Een nieuw fenomeen, zonneparken, waarover ook gemeenten zich moeten buigen. Nog niet zo eenvoudig, bleek bij de eerste aanvraag voor een park aan de Heikantstraat in Someren-Heide. Daarom werd besloten het huidige beleid even ‘on hold’ te zetten voor een uitgebreide evaluatie. Met als doel: een duidelijke visie met heldere regels en afspraken. Want de vrees bestaat dat het beleid nu zo vrijblijvend is, dat een wildgroei aan zonneparken en daarmee een stevige aantasting van het buitengebied op de loer liggen. Daarom wil de gemeente haar plannen actualiseren, en neemt hierin ook andere vormen van duurzame energie, zoals windmolens, biomassa en geothermie mee.

'Als niet op landbouwgrond, waar moeten we ze dan in godsnaam neerleggen?'

De evaluatie in de afgelopen periode leverde enkele nieuwe conclusies op. Deze worden volgende week woensdag ter bespreking voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte. Zo wil het college zonneparken gefaseerd gaan aanleggen. Er mag de komende twee jaar maximaal vijftig hectare aan parken komen, plus maximaal acht windmolens. Als de beoogde parken meer dan tien hectare bedragen, moet de aanvraag eerst worden voorgelegd aan de gemeenteraad. En er moet altijd sprake zijn van dubbel ruimtegebruik. Dus niet enkel een zonnepark, maar ook andere functies zoals waterberging, landbouw of biodiversiteit.

Honderd voetbalvelden
De gefaseerde uitvoering moet een wildgroei aan zonneparken in het buitengebied voorkomen. En deze terughoudendheid zorgt tevens voor ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, want het gaat hard in de wereld van de groene energie. Maar toch, Someren krijgt er de komende twee jaar dus pakweg honderd voetbalvelden aan zonneparken bij. Een dusdanig groot oppervlak dat het college gebruik van landbouwgrond niet wil uitsluiten. Want daarbij: uiteindelijk moet er in Someren in totaal honderd hectare aan zonneparken komen te liggen. “Als niet op landbouwgrond, waar moeten we ze dan in godsnaam neerleggen?”, aldus verantwoordelijk wethouder Guido Schoolmeesters, onlangs tijdens een vergadering van de Belangengroep Lierop.

Net als Someren-Heide is Lierop namelijk een interessante locatie voor zonneparkbouwers. Zo werd eerder al (op basis van het inmiddels achterhaalde beleid) een vergunning verleend aan woningcorporatie Bergopwaarts, voor de aanleg van een park van 4,5 hectare aan de Lungendonk. Op landbouwgrond. En er zijn meer plannen voor het gebied op de grens met Helmond. Saillant: de gemeente Helmond heeft Someren dertien hectare grond te koop aangeboden voor de aanleg van zonneparken, in een lus rondom de Rochadeweg nabij Lungendonk. Dit stuk sluit fysiek aan op de grond van Bergopwaarts, en vormt daarmee potentieel een park van zo’n 20 hectare. Wethouder Schoolmeesters gaf op bezoek in Lierop aan hier in principe voor open te staan: “Helmond verkoopt ons die grond met het idee: als jullie het niet doen, doen wij het. Als we het kunnen kopen en we leggen er zelf zonnepanelen op, dan pakken we er ook zelf de revenuen van. Daar kun je vervolgens ook weer leuke dingen van doen.”

Kwestie onder druk
Overigens, voor je het weet is ook déze discussie mogelijk alweer achterhaald. Zo omarmde de Tweede Kamer afgelopen dinsdag een voorstel voor een zogenaamde zonneladder. Deze houdt in dat – om landbouwgrond en natuurgebieden te beschermen - zonnepanelen in beginsel eerst op daken, vuilstorten, bedrijventerreinen en geluidswallen moeten worden gelegd, voordat eventuele zonneparken ter sprake komen. En wat dat betreft ligt er ook in Someren nog een flink onbenut potentieel. Het zegt alles over de druk die de landelijke politiek op deze duurzaamheidskwestie legt. Zaken lopen door elkaar heen, en dat maakt ook het werk voor gemeenten niet eenvoudiger. De Belangengroep Lierop drukte wethouder Schoolmeesters daarom op het hart: ben terughoudend, wacht op nieuwe ontwikkelingen en wacht op meer duidelijkheid. Of de Somerense politiek er ook zo over denkt, dat moet volgende week in vergadering blijken.

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Eerder aanleveren vanwege feestdagen SOMEREN - ’t Contact verschijnt ook tijdens de komende feestdagen. De verspreidingsdagen zijn donderdag 27 december en donderdag 3 januari. Vanwege de kortere productieweken sluiten we wel eerder af met... 13 december 2018 - 12:16
Filippini en de Hazen wint vierde editie dorpsquiz Someren SOMEREN - De vierde editie van de dorpsquiz in Someren is gewonnen door Filippini en de Hazen. In een volgepakt theater De Ruchte werd het team gekroond tot winnaar. De... 9 december 2018 - 17:19
Dramatische oorlogsverhalen bij De Vonder ASTEN - Marietje Kooistra-Kruijf uit Someren en Martien Klaus uit Asten kennen elkaar al heel lang. In de herfst van 1944 lagen ze allebei in het Geldropse ziekenhuis, in dezelfde... 7 december 2018 - 11:25
Someren loopt weer uit voor de dorpsquiz SOMEREN – Het is weer de tijd van het jaar. En dan hebben we het niet over Sinterklaas of de kerstperiode. De dorpsquiz in Someren komt er aan. Zaterdag 8... 6 december 2018 - 14:55
Snelheidscontrole in Someren SOMEREN - Afgelopen maandag heeft de politie een snelheidscontrole gehouden aan de Boerenkamplaan in Someren. Op verzoek van de bewoners aan de Boerenkamplaan werd er maandag op snelheid gecontroleerd. De... 6 december 2018 - 12:09
Informatieavonden Varendonck College ASTEN/SOMEREN - Het Varendonck College Asten-Someren houdt op maandag 10 en woensdag 12 december een informatieavond voor ouders van kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. De bijeenkomst... 5 december 2018 - 12:53