In Someren is het nog niet zover, maar in Deurne wordt momenteel al aan het eerste zonnepark (De Vlaas) gewerkt. (Foto: Frans Klaus)

Someren wil komst zonneparken faseren

vrijdag 5 oktober 2018 - 13:45|Maarten Driessen

SOMEREN – Zorgen over wildgroei en een negatieve impact op het buitengebied. Daarom besloot de Somerense politiek eerder haar zonneparkenbeleid nogmaals tegen het licht te houden. Volgende week woensdag wordt de discussie hervat, en presenteert het college van B en W zijn nieuwe plannen. Of die de zorgen kunnen wegnemen, dat is nog maar de vraag.

Een nieuw fenomeen, zonneparken, waarover ook gemeenten zich moeten buigen. Nog niet zo eenvoudig, bleek bij de eerste aanvraag voor een park aan de Heikantstraat in Someren-Heide. Daarom werd besloten het huidige beleid even ‘on hold’ te zetten voor een uitgebreide evaluatie. Met als doel: een duidelijke visie met heldere regels en afspraken. Want de vrees bestaat dat het beleid nu zo vrijblijvend is, dat een wildgroei aan zonneparken en daarmee een stevige aantasting van het buitengebied op de loer liggen. Daarom wil de gemeente haar plannen actualiseren, en neemt hierin ook andere vormen van duurzame energie, zoals windmolens, biomassa en geothermie mee.

'Als niet op landbouwgrond, waar moeten we ze dan in godsnaam neerleggen?'

De evaluatie in de afgelopen periode leverde enkele nieuwe conclusies op. Deze worden volgende week woensdag ter bespreking voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte. Zo wil het college zonneparken gefaseerd gaan aanleggen. Er mag de komende twee jaar maximaal vijftig hectare aan parken komen, plus maximaal acht windmolens. Als de beoogde parken meer dan tien hectare bedragen, moet de aanvraag eerst worden voorgelegd aan de gemeenteraad. En er moet altijd sprake zijn van dubbel ruimtegebruik. Dus niet enkel een zonnepark, maar ook andere functies zoals waterberging, landbouw of biodiversiteit.

Honderd voetbalvelden
De gefaseerde uitvoering moet een wildgroei aan zonneparken in het buitengebied voorkomen. En deze terughoudendheid zorgt tevens voor ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, want het gaat hard in de wereld van de groene energie. Maar toch, Someren krijgt er de komende twee jaar dus pakweg honderd voetbalvelden aan zonneparken bij. Een dusdanig groot oppervlak dat het college gebruik van landbouwgrond niet wil uitsluiten. Want daarbij: uiteindelijk moet er in Someren in totaal honderd hectare aan zonneparken komen te liggen. “Als niet op landbouwgrond, waar moeten we ze dan in godsnaam neerleggen?”, aldus verantwoordelijk wethouder Guido Schoolmeesters, onlangs tijdens een vergadering van de Belangengroep Lierop.

Net als Someren-Heide is Lierop namelijk een interessante locatie voor zonneparkbouwers. Zo werd eerder al (op basis van het inmiddels achterhaalde beleid) een vergunning verleend aan woningcorporatie Bergopwaarts, voor de aanleg van een park van 4,5 hectare aan de Lungendonk. Op landbouwgrond. En er zijn meer plannen voor het gebied op de grens met Helmond. Saillant: de gemeente Helmond heeft Someren dertien hectare grond te koop aangeboden voor de aanleg van zonneparken, in een lus rondom de Rochadeweg nabij Lungendonk. Dit stuk sluit fysiek aan op de grond van Bergopwaarts, en vormt daarmee potentieel een park van zo’n 20 hectare. Wethouder Schoolmeesters gaf op bezoek in Lierop aan hier in principe voor open te staan: “Helmond verkoopt ons die grond met het idee: als jullie het niet doen, doen wij het. Als we het kunnen kopen en we leggen er zelf zonnepanelen op, dan pakken we er ook zelf de revenuen van. Daar kun je vervolgens ook weer leuke dingen van doen.”

Kwestie onder druk
Overigens, voor je het weet is ook déze discussie mogelijk alweer achterhaald. Zo omarmde de Tweede Kamer afgelopen dinsdag een voorstel voor een zogenaamde zonneladder. Deze houdt in dat – om landbouwgrond en natuurgebieden te beschermen - zonnepanelen in beginsel eerst op daken, vuilstorten, bedrijventerreinen en geluidswallen moeten worden gelegd, voordat eventuele zonneparken ter sprake komen. En wat dat betreft ligt er ook in Someren nog een flink onbenut potentieel. Het zegt alles over de druk die de landelijke politiek op deze duurzaamheidskwestie legt. Zaken lopen door elkaar heen, en dat maakt ook het werk voor gemeenten niet eenvoudiger. De Belangengroep Lierop drukte wethouder Schoolmeesters daarom op het hart: ben terughoudend, wacht op nieuwe ontwikkelingen en wacht op meer duidelijkheid. Of de Somerense politiek er ook zo over denkt, dat moet volgende week in vergadering blijken.

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Oproep: op zoek naar oorlogsverhalen ASTEN – Astenaar Gerard Geboers is één van de historici die meewerken aan de oorlogsrubriek De Peel onder vuur, die dit jaar wekelijks in Weekblad voor Deurne, Peelbelang en ’t... 15 februari 2019 - 11:09
Ex-prins Marcel van de Voort overleden SOMEREN-EIND - Vorige week woensdag is op 46-jarige leeftijd ex-prins van carnavalsvereniging De Plattevonder en trouw lid van voetbalclub SSE Marcel van de Voort overleden. Van de Voort ademde carnaval,... 15 februari 2019 - 09:38
Bands gaan de strijd aan op het Battle For Bands festival SOMEREN – Liefst tien bands nemen het zaterdag 23 februari tegen elkaar op tijdens het jaarlijkse Battle For Bands festival van OJC Comeet. Vijf van de bands komen uit de... 15 februari 2019 - 09:24
De Peel onder vuur: Brandpunt Sluis 11 De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek... 13 februari 2019 - 14:35
De Peel onder vuur: de strijd bij Sluis 10 De Tweede Wereldoorlog woedde in de periode 1940-1944 ook in de Peel. Nu, 75 jaar later, staan we stil bij onze bevrijding. Een jaar lang blikken we in deze rubriek... 6 februari 2019 - 14:28
Verkeerscontrole in Someren SOMEREN - Afgelopen dinsdag heeft de politie een verkeerscontrole gehouden in Someren. Op de Witvrouwenbergweg werden verschillende voertuigen bekeurd.​ 44 voertuigen werden gecontroleerd tijdens de snelle controle, waarbij er 9... 5 februari 2019 - 22:06