Politiechef Sjaak Santegoets. (Foto: Marius van Deursen)

Politie pleit voor gezamenlijke aanpak bij verward gedrag

vrijdag 7 september 2018 - 11:00|Maarten Driessen

PEELLAND – Gemeenten zijn per 1 oktober wettelijk verplicht een ‘goed werkende aanpak’ voor mensen met verward gedrag paraat te hebben. In preventieve zin, maar ook bij acute incidenten. Dat laatste komt nu nog vooral op het bordje van de politie terecht. En dat heeft impact op de capaciteit, zegt politiechef Sjaak Santegoets, die daarom pleit voor een Peellandbrede aanpak mét fysieke time-outplek.

Sinds een jaar of vijf merkt de politie een toename in het aantal incidenten waarbij ‘personen met verward gedrag’ zijn betrokken. Een containerbegrip, want naast psychische problemen kunnen ook verslaving en dementie bijvoorbeeld een rol spelen. Dat maakt een en ander lastig te duiden, maar dát er een toename is, daarover bestaat geen twijfel. “In de afgelopen twee jaar is er meer aandacht voor dergelijke incidenten. Ik denk omdat we sindsdien hardop de vraag stellen: zijn wij hiervoor de juiste instantie?”, zegt Sjaak Santegoets, politiechef van het basisteam Peelland. Want het is de politie die acute incidenten nu voor haar rekening krijgt. Als van een strafbaar feit geen sprake blijkt, zit het werk voor agenten er eigenlijk op. In theorie dan, want de praktijk is weerbarstiger. “Veel incidenten vinden ’s avonds, ’s nachts en in het weekend plaats. Vaak kunnen we deze mensen dan nergens kwijt, waardoor ze op het bureau belanden. Collega’s zijn soms wel vijf uur aan het rondbellen voordat ze iets hebben gevonden.” En in die vijf uur is er dus geen tijd voor andere zaken, zaken die eigenlijk prioriteit genieten. “We moeten toch al keuzes maken, nog los van deze incidenten. Als er tien wagens rondrijden, hebben ze ook alle tien werk.”

‘Uiteenvallen Peel 6.1 maakt het lastiger’

Dilemma
Sinds dit jaar neemt de politie dergelijke personen in principe niet meer mee. Maar nog steeds zijn er gevallen waarbij agenten simpelweg niet anders kunnen. “We hebben een verantwoordelijkheid, en iedereen doet zijn stinkende best om mensen te helpen. Als iemand met suïcidale gedachten langs het spoor staat, dan laat je die daar niet staan. Als iemand om hulp vraagt zeggen we niet: zoek het maar uit. Dat is een dilemma.” Volgens Santegoets is de toename van het aantal incidenten niet eenvoudig te verklaren. Hij noemt de vergrijzing, en daarmee dementie, maar ook (alcohol)verslaving als belangrijke factoren. “Daarbij leven we in een maatschappij die steeds sneller verandert en steeds meer van mensen vraagt. Ik heb de indruk dat sommigen dat tempo niet meer kunnen bijhouden en afhaken, en dat heeft effect op het welbevinden. Niet iedereen kan of wil nog deel uitmaken van de samenleving, dat gevoel heb ik echt.” Daarnaast is ook de geestelijke gezondheidszorg aan verandering onderhevig. Cliënten die voorheen in een instelling verbleven, worden nu zoveel als mogelijk thuisgehouden. Daar herstel je beter, is de gedachte. Een gedachte die overigens met flinke bezuinigingen gepaard gaat. Santegoets: “Een incident in zo’n instelling blijft binnenskamers en is erop ingericht. In een woonwijk escaleert het sneller. Dat heeft te maken met de acceptatiegraad. Eén keer per week overlast kan, maar als het regelmatig gebeurt, trek je eerder aan de bel.”

Veranderende tijden dus, waar we zelf weinig invloed op hebben. Maar de uitwassen brengen wel nieuwe vraagstukken met zich mee, zeker voor de politie. “Je kunt de toename niet aan één ding ophangen. Er spelen zoveel dingen mee. Maar we kunnen wel erger voorkomen, door mensen zo snel als mogelijk op de juiste plek met de juiste zorg te krijgen.”

Peelsamenwerking
Wat dat betreft is het klappen van Peel 6.1 – een samenwerking op zorggebied tussen de zes Peelgemeenten – een fikse tegenvaller. In principe is iedere gemeente verantwoordelijk voor haar eigen beleid, maar zeker voor de politie werkt een regionale aanpak stukken praktischer. “Het uiteenvallen van Peel 6.1 maakt het lastiger”, zegt Huub Jacobs, expert wijkagent in Helmond met zorg als specifiek aandachtsveld. “We vrezen dat we straks moeten kijken of we al ergens de grens over zijn, om te bepalen welk beleid we moeten hanteren. Dat kun je beter op Peelland-niveau afstemmen.” Want wat Santegoets en Jacobs beide trachten te voorkomen, is dat de politie het vangnet blijft. Daarom pleiten ze voor een centraal loket, een fysieke opvangplaats ergens in de regio. “Een paar bedden, een bak koffie en sigaretten waar mensen een nachtje kunnen verblijven. Om vervolgens de volgende dag te bekijken waar ze met hun zorgvraag terechtkunnen. Het kost ons nu ontzettend veel tijd om bij incidenten zo’n plek te vinden. We merken dat collega’s daar mee worstelen.” De politie die ingrijpt bij incidenten met een acute zorgvraag, een keten van partners die vervolgens de juiste zorg biedt. Dat is kort samengevat de gedachte. “Als we maar een plek hebben waar mensen terecht kunnen. Want hulp bieden, dat zullen we altijd blijven doen.”

Tags

Gerelateerde nieuwsberichten

Egelpop bij D'n Egelantier SOMEREN - Voor de vierde keer werd zaterdag 13 juli het kleinschalige festival Egelpop georganiseerd.​ Ook dit jaar vond de editie plaats in café D'n Egelantier. Van 14.00 uur tot... 15 juli 2019 - 12:10
Zoeklicht maakt Wehrmachtshuisje compleet SOMEREN-HEIDE – Eindelijk was het moment daar. Een heus zoeklicht werd maandagmiddag het terrein vlakbij het Wehrmachtshuisje in Someren-Heide opgereden. Flink wat militairen waren uitgerukt om deze missie te laten... 12 juli 2019 - 10:55
Extra maatregelen voor hoogveen in De Peelvenen PEELREGIO – Met een pakket aan maatregelen hoopt Staatsbosbeheer het hoogveen in De Peelvenen de komende jaren te behouden en verder te versterken. Extra inzet moet ervoor zorgen dat overwoekering... 12 juli 2019 - 09:55
Someren worstelt met zelfkweek cannabis SOMEREN – Medicinale thuisteelt van cannabisplanten wel of niet toestaan? Een lastig onderwerp, vindt ook de Somerense politiek. Het gros van de partijen staat ervoor open – zij het onder... 12 juli 2019 - 09:36
Robert Hurkmans nieuwe voorzitter Joek SOMEREN - Tijdens de algemene ledenvergadering van vereniging Joek is afscheid genomen van voorzitter Geert Lenssen, die de vereniging 7 jaar geleid heeft. Het stokje wordt overgenomen door Robert Hurkmans... 10 juli 2019 - 16:07
Pastorie in Someren-Eind wordt herberg SOMEREN-EIND - De laatste tijd is in Someren-Eind en omstreken flink nagedacht over het toekomstig gebruik van de pastorie. Onlangs hebben een dertigtal jongeren deelgenomen aan een brainstormsessie hierover. De... 8 juli 2019 - 16:06