Frans Knoops, Bart de Groot en Maurits Leesberg bij de monumentale pastorie in Someren-Eind afgelopen januari. Op de foto ontbreekt Hans Toonders. (Foto: Marius van Deursen)

Pastorie Someren-Eind definitief in handen van gemeenschap

vrijdag 7 september 2018 - 13:51|Jordy van de Brug

SOMEREN-EIND – Het parochiebestuur en de initiatiefgroep uit Someren-Eind zijn tot een overeenstemming gekomen over de invulling van de pastorie en bijbehorende tuin. Beide partijen hebben een intentieovereenkomst getekend.

Bart de Groot is een van de initiatiefnemers. Hij las vorig jaar maart dat de pastorie aan de Nieuwendijk in de verkoop ging en wilde dat koste wat het kost voorkomen. Hij nam contact op met enkele medestanders, stelde een clubje kartrekkers samen en met een vijftigtal dorpsgenoten werd een kleine zes ton neergelegd. “Deze intentieovereenkomst geeft de gemeenschap van Someren-Eind de zekerheid om de pastorie en haar tuin over te nemen over uiterlijk een half jaar. En het geeft ons met de reeds aangemelde participanten de tijd om alles te regelen wat nodig is, zodat uiterlijk medio februari 2019 de koopovereenkomst getekend kan worden”, zegt De Groot. De initiatiefgroep, bestaand uit Bart de Groot, Frans Knoops, Maurits Leesberg en Hans Toonders, is afgelopen woensdag bij elkaar gekomen om samen met de participanten gaan kijken hoe en op welke manier er aan alle zaken invulling gegeven kan worden. De Groot: “De komende maanden wordt getracht om zoveel mogelijk mensen al zoveel mogelijk te laten genieten van deze plek en er verliefd op te worden. Kijk naar bijvoorbeeld het Zummers Foodfestival en de aankomende kofferbakverkoop van carnavalsvereniging de Plattevonder. Het is een prachtige tuin waar dit soort evenementen perfect in passen.”

"Hoe meer participanten, hoe beter."

Leefbaarheid
Volgens de Groot hoeven de mensen die vlakbij de pastorietuin wonen zich geen zorgen te maken over maandelijkse activiteiten. “We moeten het niet overdrijven. Er komt geen maandelijks festival natuurlijk.” De initiatiefgroep wil met de reeds aangemelde deelnemers op zoek naar nog meer participanten om meer draagvlak, maar ook meer middelen te generen. De Groot: “Hoe meer participanten, hoe beter. Men gaat dorpsgenoten benaderen om met deze enige en unieke kans mee te doen: Risicoloos investeren in aandelen van de pastorie en tuin, om zo de leefbaarheid en levendigheid van het dorp weer een stukje meer te borgen. De aandelen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, later weer ingeleverd of doorverkocht worden.” De groep roept ieder op om een of meerdere aandelen aan te schaffen voor zichzelf, de kinderen of de kleinkinderen om de leefbaarheid, levendigheid en saamhorigheid van het dorp te waarborgen.

Beste plan
De groep is ook op zoek naar een partij met het beste plan. Horeca, toerisme, recreatie, zorg, zomaar wat ideeën die de revue passeren. “Er zal een soort van wedstrijd uitgeschreven gaan worden, waarbij toekomstige uitbaters hun mogelijke plannen en visies met betrekking tot de pastorie en tuin kunnen aanbieden en presenteren. Reuring, leefbaarheid, levendigheid en openbaarheid zijn daarbij de kernwaarden”, zegt initiatiefnemer De Groot. En dat is nog niet alles. De komende maanden zullen ook gebruikt worden om een stichting, met een stichtingsbestuur, en de benodigde documenten op te richten. Zodat er over een half jaar ook een rechtspersoon is die met het parochiebestuur de koopovereenkomst kan tekenen en daarna de stichting in goede banen kan leiden.Tevens gaat men samen met de gemeente aan de slag om een bestemmingplanwijziging te regelen. De ontwikkelingen van de pastorie zijn te volgen via de Facebook: Pastorie Someren-Eind. Geïnteresseerden kunnen mailen naar pastoriesomereneind@gmail.com.

Meer media

Gerelateerde nieuwsberichten

Egelpop bij D'n Egelantier SOMEREN - Voor de vierde keer werd zaterdag 13 juli het kleinschalige festival Egelpop georganiseerd.​ Ook dit jaar vond de editie plaats in café D'n Egelantier. Van 14.00 uur tot... 15 juli 2019 - 12:10
Zoeklicht maakt Wehrmachtshuisje compleet SOMEREN-HEIDE – Eindelijk was het moment daar. Een heus zoeklicht werd maandagmiddag het terrein vlakbij het Wehrmachtshuisje in Someren-Heide opgereden. Flink wat militairen waren uitgerukt om deze missie te laten... 12 juli 2019 - 10:55
Extra maatregelen voor hoogveen in De Peelvenen PEELREGIO – Met een pakket aan maatregelen hoopt Staatsbosbeheer het hoogveen in De Peelvenen de komende jaren te behouden en verder te versterken. Extra inzet moet ervoor zorgen dat overwoekering... 12 juli 2019 - 09:55
Someren worstelt met zelfkweek cannabis SOMEREN – Medicinale thuisteelt van cannabisplanten wel of niet toestaan? Een lastig onderwerp, vindt ook de Somerense politiek. Het gros van de partijen staat ervoor open – zij het onder... 12 juli 2019 - 09:36
Robert Hurkmans nieuwe voorzitter Joek SOMEREN - Tijdens de algemene ledenvergadering van vereniging Joek is afscheid genomen van voorzitter Geert Lenssen, die de vereniging 7 jaar geleid heeft. Het stokje wordt overgenomen door Robert Hurkmans... 10 juli 2019 - 16:07
Pastorie in Someren-Eind wordt herberg SOMEREN-EIND - De laatste tijd is in Someren-Eind en omstreken flink nagedacht over het toekomstig gebruik van de pastorie. Onlangs hebben een dertigtal jongeren deelgenomen aan een brainstormsessie hierover. De... 8 juli 2019 - 16:06