De uil Oehoe waarnaar het uitbreidingsproject is vernoemd. (Foto: Marius van Deursen)

Pluimveehouders bezorgd om uitbreiding vogelasiel

vrijdag 12 januari 2018 - 13:19|Boyke Joosten

SOMEREN – De raad nam het uitbreidingsplan voor het vogelasiel Someren in december unaniem aan. De partijen die zich over het onderwerp lieten horen (Leefbaar Someren, Lijst6/VVD en PvdA) waren allen louter positief. De drie coalitiepartijen noemden vooral de kansen voor de educatieve rol en dat Someren trots mag zijn dat het een van de twee grote opvangcentra van Brabant in de gelederen krijgt. Twan Engelen en Peter Slegers, pluimveehouders met bedrijven in de buurt van het asiel maken zich juist grote zorgen.

Ruim zes jaar geleden moest het vogelasiel na het overlijden van oprichter Toon de Smit vertrekken van zijn locatie aan de Boerenkamplaan in Someren. Ze verhuisden aanvankelijk tijdelijk naar Camping De Somerense Vennen in Lierop. Na onderzoek besloot de gemeente Someren om het asiel daar te laten zitten en een uitbreiding toe te staan om zo de hoofdopvanglocatie van Zuidoost-Brabant te worden. Onder de naam project Oehoe, naar de uil op bovenstaande foto, werd de uitbereiding van 8 naar 22 volières in kaart gebracht. Er werden meerdere locaties onderzocht en niet geschikt bevonden omdat ze te duur zouden zijn, te ver afgelegen of juist te dicht (binnen 500 meter) op een pluimveebedrijf zouden zitten.

'Men wringt zich in allerlei bochten om dit erdoor te krijgen', Peter Slegers pluimveehouder

Illegaal of niet?
“Het was een hamerstuk”, zegt Peter Slegers over de vertoning tijdens de raadsvergadering. “Ik ben meteen opgestapt.” Slegers zit met zijn pluimveebedrijf op slechts één kilometer van het vogelasiel. Hij is bang dat zijn bedrijf net als eind 2012 en begin 2013 geruimd moet worden vanwege dierenziekte. “We hebben toen één jaar leeggestaan. De dieren werden vernietigd.” Een financiële strop voor zijn bedrijf. “We hadden salmonella binnengekregen. Ik zeg niet dat het van het asiel komt, maar ze zitten er illegaal hè, tot nu dan. Men wringt zich in allerlei bochten om dit erdoor te krijgen.” Twan Engelen, een andere pluimveehouder met zijn bedrijf in de buurt van het asiel, uitte net als Slegers zijn zorgen over de uitbreidingsplannen. Ook hij benadrukt dat de plek niet geheel volgens de regels verkregen is. “Het asiel zit er illegaal. Er is nog nooit een vergunning aangevraagd”, zegt Engelen. Dit wordt door wethouder Gonnie van Bussel tegengesproken. “Mijn voorganger Willy Hanssen heeft toentertijd gezorgd dat het vogelasiel daar gedoogd kon komen te zitten.” Engelen heeft tot nu toe elke kans aangegrepen om te ageren tegen de komst van het asiel. “We hebben vier keer inspraak geleverd waarvan een keer tijdens de commissievergadering, een zienswijze tegen het voorlopig ontwerp, het ontwerp en nu. We zijn vier keer weggelachen. We voelen ons totaal niet serieus genomen”, zegt hij. 


Het vogelasiel op de oude locatie aan de Boerenkamplaan. 

Onderzoeksrapport GGD
Beide zienswijzen, van Slegers en Engelen, werden door het college van tafel geveegd op basis van een onderzoek van de GGD. En daar wringt de schoen. Een telefoontje naar de GGD leert ons dat zij niet gespecialiseerd zijn in risicoanalyses van besmettingsgevaar van dier op dier. Ronald ter Schegget, arts infectieziektebestrijding van de GGD zegt namelijk; “Wij zijn in eerste instantie benaderd om te kijken naar de risico’s voor de campingbezoekers.” Dat risico is volgens hem minimaal, alleen medewerkers moeten oppassen. Maar hoe zit het met het risico voor omliggende pluimveebedrijven? Ter Schegget zegt daarover het volgende: “Wij gaan over mensen, niet over ziekteverspreiding naar pluimveehouders.” Opmerkelijk daarom dat de gemeente op basis van hun advies de zienswijzen van de pluimveehouders ongegrond heeft verklaard.

'Die mensen zijn terecht bezorgd', dierenarts André Steentjes

Regelgeving
De regelgeving omtrent deze materie is niet concreet omdat het vogelasiel geen regulier commercieel pluimveebedrijf is. Jeanine Wiegel, dierenarts pluimveegezondheidszorg van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) doet een poging de zaak te duiden. Over de afstand tussen het asiel en het bedrijf zegt ze: “Het is aan de gemeentes zelf om dat in te richten.” Toch begrijpt Wiegel de zorgen van de pluimveehouders. “Je kunt het risico nooit naar nul brengen. Ook hobbyisten kunnen ziektes overdragen, maar ik begrijp dat vogels die minder gezond zijn zorgen baren bij de veehouders. Als je meer vogels op een plek concentreert dan is het risico op besmetting groter. Ik denk dat het getuigt van vakmanschap van de veehouder dat hij hier tegenin gaat.” Het feit dat meerdere vogels bij elkaar een groter risico opleveren wordt onderschreven in het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza dat te vinden is op de website van het Rijk. Toch geeft ook Wiegel toe dat het moeilijk is de situatie op afstand in te schatten. “Een praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld de mestafvoer. Als deze langs het pluimveebedrijf komt is het risico op ziektes als salmonella groter”, aldus Wiegel. Ook haalt ze een schriftelijk internationaal onderzoek aan om aan te geven dat er meer risico’s zijn. “Ook van Mycoplasma’s weten we dat ze via de lucht overdraagbaar zijn. Sommige onderzoekers spreken over een straal van twee kilometer aangezien het onwaarschijnlijk is dat ongedierte zoals muizen en vliegen, die ziektes kunnen overdragen, deze afstand aflegt.” (Andres & Davies 2015, red.)

De geadviseerde aan te houden afstand varieert van 500 tot 1.000 en zelfs 2.000 meter

Afstand
Ook hier is de gemeente aan voorbij gegaan. In een rapport waarbij gezocht werd naar de meest geschikte locatie, uitgevoerd door het bedrijf Sweco in opdracht van het vogelasiel, staat namelijk het volgende: ‘Bij locaties die dicht bij pluimveehouderijen gelegen zijn kan vanuit de bedrijfsvoering van deze pluimveehouderijen bezwaar worden verwacht. Daarnaast ontstaan hierdoor mogelijk risico’s voor de gezondheid van de vogels op beide locaties. Er gelden geen algemene afstandsnormen tussen veehouderijen en andere functies in Nederland, in verband met het overbrengen van dierziekten. De geadviseerde aan te houden afstand varieert van 500 tot 1.000 en zelfs 2.000 meter.’ In het rapport wordt tevens gesteld dat nu telkens een afstand groter dan één kilometer is geborgd, terwijl de gemeente zelf erkent dat Slegers één kilometer van het vogelasiel af zit. Op het eventuele besmettingsgevaar reageert wethouder Van Bussel als volgt: “Het is eigenlijk een vogelziekenhuis te vergelijken met een gewoon ziekenhuis. Als daar een ziekte uitbreekt wordt deze ook binnengehouden door afdelingen te sluiten of patiënten in quarantaine te plaatsen.”

Terechte zorgen
In de betreffende raadsvergadering hielden drie partijen een kort betoog waarom de locatie de meest geschikte is. Voor de PvdA zei Mariska Verheijen het volgende: “In de 37 jaar dat het vogelasiel bestaat heeft er nog nooit een besmetting plaatsgevonden.” André Steentjes, dierenarts van het Veterinair Centrum in Someren, trekt dat in twijfel. “Omliggende pluimveehouders op de oude locatie hebben helaas dingen meegemaakt waarbij we een vermoeden hebben dat het vanuit het vogelasiel komt. Maar dat kun je nooit hard maken.” Ook haalt hij een voorbeeld aan over een vogelasiel in het noorden van Nederland. “Daar werden wilde vogels binnengebracht die besmet waren met vogelgriep. Toen is er een vervoersverbod opgelegd.” Ook hij heeft begrip voor de zorgen van de pluimveehouders omtrent de huidige uitbreiding. “Bepaalde Mycoplasma’s kunnen leiden tot ruiming van omliggende bedrijven. Die mensen zijn terecht bezorgd”, aldus Steentjes.

Gerelateerde nieuwsberichten

Al dertig jaar lachende gezichten REGIO - De Peelland Truckrun, georganiseerd vanuit de stichtingen Kansplusen Gejejongtrekt aanstaande zondag vanaf 11.00 uur door de regio. Ruim 160 trucks zullen in een konvooi door Deurne, Vlierden, Ommel,... 20 april 2018 - 16:38
Tweehonderd Kennedymarsen op twee voeten ASTEN – Een goede warming-up, niet te hard van stapel lopen en niet teveel ‘buurten’. Dat is het geheim van Rini Welten, die komend weekend in Loon op Zand zijn... 20 april 2018 - 11:04
Het kwam als een donderslag bij heldere hemel, ik snap het nog steeds niet SOMEREN - Gonnie van Bussel moet na twee jaar wethouderschap afscheid nemen van de Somerense politiek. Ze kan haar vertrek tot op de dag van vandaag maar moeilijk vatten. “Bij... 19 april 2018 - 10:26
Op pad met vertrekkend wethouder Leon van de Moosdijk SOMEREN - De verkiezingen liepen boven verwachting goed voor zijn partij. Wij zijn Someren/VVD ging van twee naar drie zetels in de gemeenteraad. Toch moet wethouder Leon van de Moosdijkopzoek... 12 april 2018 - 15:20
Onderzoek burgerpanel; schrijf je nog snel in SOMEREN - Morgen, vrijdag 6 april gaat er weer een onderzoek de deur uit naar ons burgerpanel Tipsomeren. Dit keer komen twee thema's aan bod: het nieuwe initiatief van de... 5 april 2018 - 13:49
Kom in de Kas; een kijkje achter de schermen SOMEREN - Kom in de Kas geeft zondag weer een inkijkje bij verschillende glastuinbouwbedrijvenin Someren. Ook Joosten Growers Someren opent haar deuren voor publiek. Een blik achter de schermen bij... 5 april 2018 - 13:01