(Foto: Eric Driessen)

Marga van Otterdijk ontvangt lintje

maandag 26 april 2021 - 15:32|

Marga is haar hele volwassen leven actief als vrijwilliger binnen de Somerense gemeenschap. Onder andere paardenliefhebbers, de jeugd en mensen met een beperking mogen op haar inzet rekenen.

Onderstaande indrukwekkende lijst van verdiensten laat zien dat ze maatschappelijk een zéér betrokken vrijwilliger is. Bij de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie), Kring Helmond, is Marga al 22 jaar actief. Vanaf 1998 is ze coördinator jeugdruiterbegeleider binnen de Kring. Vanaf 2002 is ze wedstrijdsecretaris en sinds 2014 ook algemeen secretaris.  Dit betekent dat ze de laatste 6 jaar een dubbelrol speelt: als wedstrijdsecretaris en algemeen secretaris vormt ze een onmisbare schakel in het kringbestuur. 

Lokaal heeft ze 30 jaar als bestuurslid een grote bijdrage geleverd aan Ponyclub en Rijvereniging St. Martinus. Van 1988 tot 2018 vervulde ze bij deze vereniging de dubbelrol van secretaris en penningmeester. Tevens stond ze ruim 25 jaar als instructeur/commandant klaar voor de ponyruiters. In het bestuur van het Gilde St. Joris is ze als ‘deken-schrijver’ actief. 

De Somerense jeugd draagt Marga een warm hart toe. 30 jaar zat ze in de voorbereidingscommissie en de spelleiding van het Bouwdorp, een evenement waar jaarlijks vele kinderen aan deelnemen. Nog steeds is ze actief als vrijwilliger voor o.a. de spooktocht en de intocht van Sinterklaas. 

Ook voor mensen met een verstandelijke beperking staat ze klaar. Ze begeleidt wekelijks een groep bij KansPlus tijdens hun dartavond. De jaarlijkse carnavalsactiviteiten worden mede door haar voorbereid en begeleid. Met de bewoners van woongroep SWZ (woongroep voor mensen met verstandelijke en lichamelijke beperking) gaat ze in de zomermaanden wekelijks wandelen.

Tags