De uil Oehoe waarnaar het uitbreidingsproject is vernoemd. (Foto: Marius van Deursen)

Pluimveehouders bezorgd om uitbreiding vogelasiel

vrijdag 12 januari 2018 - 13:19|Boyke Joosten

SOMEREN – De raad nam het uitbreidingsplan voor het vogelasiel Someren in december unaniem aan. De partijen die zich over het onderwerp lieten horen (Leefbaar Someren, Lijst6/VVD en PvdA) waren allen louter positief. De drie coalitiepartijen noemden vooral de kansen voor de educatieve rol en dat Someren trots mag zijn dat het een van de twee grote opvangcentra van Brabant in de gelederen krijgt. Twan Engelen en Peter Slegers, pluimveehouders met bedrijven in de buurt van het asiel maken zich juist grote zorgen.

Ruim zes jaar geleden moest het vogelasiel na het overlijden van oprichter Toon de Smit vertrekken van zijn locatie aan de Boerenkamplaan in Someren. Ze verhuisden aanvankelijk tijdelijk naar Camping De Somerense Vennen in Lierop. Na onderzoek besloot de gemeente Someren om het asiel daar te laten zitten en een uitbreiding toe te staan om zo de hoofdopvanglocatie van Zuidoost-Brabant te worden. Onder de naam project Oehoe, naar de uil op bovenstaande foto, werd de uitbereiding van 8 naar 22 volières in kaart gebracht. Er werden meerdere locaties onderzocht en niet geschikt bevonden omdat ze te duur zouden zijn, te ver afgelegen of juist te dicht (binnen 500 meter) op een pluimveebedrijf zouden zitten.

'Men wringt zich in allerlei bochten om dit erdoor te krijgen', Peter Slegers pluimveehouder

Illegaal of niet?
“Het was een hamerstuk”, zegt Peter Slegers over de vertoning tijdens de raadsvergadering. “Ik ben meteen opgestapt.” Slegers zit met zijn pluimveebedrijf op slechts één kilometer van het vogelasiel. Hij is bang dat zijn bedrijf net als eind 2012 en begin 2013 geruimd moet worden vanwege dierenziekte. “We hebben toen één jaar leeggestaan. De dieren werden vernietigd.” Een financiële strop voor zijn bedrijf. “We hadden salmonella binnengekregen. Ik zeg niet dat het van het asiel komt, maar ze zitten er illegaal hè, tot nu dan. Men wringt zich in allerlei bochten om dit erdoor te krijgen.” Twan Engelen, een andere pluimveehouder met zijn bedrijf in de buurt van het asiel, uitte net als Slegers zijn zorgen over de uitbreidingsplannen. Ook hij benadrukt dat de plek niet geheel volgens de regels verkregen is. “Het asiel zit er illegaal. Er is nog nooit een vergunning aangevraagd”, zegt Engelen. Dit wordt door wethouder Gonnie van Bussel tegengesproken. “Mijn voorganger Willy Hanssen heeft toentertijd gezorgd dat het vogelasiel daar gedoogd kon komen te zitten.” Engelen heeft tot nu toe elke kans aangegrepen om te ageren tegen de komst van het asiel. “We hebben vier keer inspraak geleverd waarvan een keer tijdens de commissievergadering, een zienswijze tegen het voorlopig ontwerp, het ontwerp en nu. We zijn vier keer weggelachen. We voelen ons totaal niet serieus genomen”, zegt hij. 


Het vogelasiel op de oude locatie aan de Boerenkamplaan. 

Onderzoeksrapport GGD
Beide zienswijzen, van Slegers en Engelen, werden door het college van tafel geveegd op basis van een onderzoek van de GGD. En daar wringt de schoen. Een telefoontje naar de GGD leert ons dat zij niet gespecialiseerd zijn in risicoanalyses van besmettingsgevaar van dier op dier. Ronald ter Schegget, arts infectieziektebestrijding van de GGD zegt namelijk; “Wij zijn in eerste instantie benaderd om te kijken naar de risico’s voor de campingbezoekers.” Dat risico is volgens hem minimaal, alleen medewerkers moeten oppassen. Maar hoe zit het met het risico voor omliggende pluimveebedrijven? Ter Schegget zegt daarover het volgende: “Wij gaan over mensen, niet over ziekteverspreiding naar pluimveehouders.” Opmerkelijk daarom dat de gemeente op basis van hun advies de zienswijzen van de pluimveehouders ongegrond heeft verklaard.

'Die mensen zijn terecht bezorgd', dierenarts André Steentjes

Regelgeving
De regelgeving omtrent deze materie is niet concreet omdat het vogelasiel geen regulier commercieel pluimveebedrijf is. Jeanine Wiegel, dierenarts pluimveegezondheidszorg van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) doet een poging de zaak te duiden. Over de afstand tussen het asiel en het bedrijf zegt ze: “Het is aan de gemeentes zelf om dat in te richten.” Toch begrijpt Wiegel de zorgen van de pluimveehouders. “Je kunt het risico nooit naar nul brengen. Ook hobbyisten kunnen ziektes overdragen, maar ik begrijp dat vogels die minder gezond zijn zorgen baren bij de veehouders. Als je meer vogels op een plek concentreert dan is het risico op besmetting groter. Ik denk dat het getuigt van vakmanschap van de veehouder dat hij hier tegenin gaat.” Het feit dat meerdere vogels bij elkaar een groter risico opleveren wordt onderschreven in het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza dat te vinden is op de website van het Rijk. Toch geeft ook Wiegel toe dat het moeilijk is de situatie op afstand in te schatten. “Een praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld de mestafvoer. Als deze langs het pluimveebedrijf komt is het risico op ziektes als salmonella groter”, aldus Wiegel. Ook haalt ze een schriftelijk internationaal onderzoek aan om aan te geven dat er meer risico’s zijn. “Ook van Mycoplasma’s weten we dat ze via de lucht overdraagbaar zijn. Sommige onderzoekers spreken over een straal van twee kilometer aangezien het onwaarschijnlijk is dat ongedierte zoals muizen en vliegen, die ziektes kunnen overdragen, deze afstand aflegt.” (Andres & Davies 2015, red.)

De geadviseerde aan te houden afstand varieert van 500 tot 1.000 en zelfs 2.000 meter

Afstand
Ook hier is de gemeente aan voorbij gegaan. In een rapport waarbij gezocht werd naar de meest geschikte locatie, uitgevoerd door het bedrijf Sweco in opdracht van het vogelasiel, staat namelijk het volgende: ‘Bij locaties die dicht bij pluimveehouderijen gelegen zijn kan vanuit de bedrijfsvoering van deze pluimveehouderijen bezwaar worden verwacht. Daarnaast ontstaan hierdoor mogelijk risico’s voor de gezondheid van de vogels op beide locaties. Er gelden geen algemene afstandsnormen tussen veehouderijen en andere functies in Nederland, in verband met het overbrengen van dierziekten. De geadviseerde aan te houden afstand varieert van 500 tot 1.000 en zelfs 2.000 meter.’ In het rapport wordt tevens gesteld dat nu telkens een afstand groter dan één kilometer is geborgd, terwijl de gemeente zelf erkent dat Slegers één kilometer van het vogelasiel af zit. Op het eventuele besmettingsgevaar reageert wethouder Van Bussel als volgt: “Het is eigenlijk een vogelziekenhuis te vergelijken met een gewoon ziekenhuis. Als daar een ziekte uitbreekt wordt deze ook binnengehouden door afdelingen te sluiten of patiënten in quarantaine te plaatsen.”

Terechte zorgen
In de betreffende raadsvergadering hielden drie partijen een kort betoog waarom de locatie de meest geschikte is. Voor de PvdA zei Mariska Verheijen het volgende: “In de 37 jaar dat het vogelasiel bestaat heeft er nog nooit een besmetting plaatsgevonden.” André Steentjes, dierenarts van het Veterinair Centrum in Someren, trekt dat in twijfel. “Omliggende pluimveehouders op de oude locatie hebben helaas dingen meegemaakt waarbij we een vermoeden hebben dat het vanuit het vogelasiel komt. Maar dat kun je nooit hard maken.” Ook haalt hij een voorbeeld aan over een vogelasiel in het noorden van Nederland. “Daar werden wilde vogels binnengebracht die besmet waren met vogelgriep. Toen is er een vervoersverbod opgelegd.” Ook hij heeft begrip voor de zorgen van de pluimveehouders omtrent de huidige uitbreiding. “Bepaalde Mycoplasma’s kunnen leiden tot ruiming van omliggende bedrijven. Die mensen zijn terecht bezorgd”, aldus Steentjes.

Gerelateerde nieuwsberichten

Moet de A67 naast slimmer ook breder? REGIO - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de eerste fase van het project om de A67 aan te pakken afgerond. Hierbij gaat het over het stuk tussen knooppunt... 19 januari 2018 - 13:24
De aanleg van glasvezel is begonnen ook planning op de schop SOMEREN – De vraagbundeling voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Someren en Asten werd eind vorig jaar afgerond door Mabib. Onder toeziend oog van wethouders Leon... 18 januari 2018 - 16:43
Het regent stormschade-meldingen REGIO – Bij de hulpdiensten is vanaf 10.30 uur de procedure extreem weer van kracht. Dit wil zeggen dat meldingen niet langer via de centrale meldkamer bij de brandweer terechtkomen... 18 januari 2018 - 13:14
Vrachtauto krijgt boom tegen voorruit op N266 SOMEREN-EIND – Op de N266 van Nederweert naar Someren-Eind heeft een vrachtauto een omgewaaide boom tegen zijn voorruit gekregen woensdagmorgen. Even verderop waaide nog een boom om waardoor de weg... 18 januari 2018 - 11:50
Nirwana maakt vier nieuwe namen bekend LIEROP – Voor het Nirwana Tuinfeest zijn er opnieuw vier namen bekend gemaakt. Andy Frasco, The Godfathers, The Overslept en Green Lizard met Rudeboy zijn dit jaar ook te horen... 15 januari 2018 - 16:40
Terug in de tijd met Back to the Secrets ASTEN - Dit jaar is het precies vijftig jaar geleden dat de band the Secrets werd opgericht door drie Somerense vrienden. Zondag 14 januari zullen ze voor een tweede keer... 5 januari 2018 - 14:32